Świat oczekuje ważnych decyzji światowych liderów na szczycie COP21 w sprawie zmian klimatu

S. Catherine Prendergast i S. Margaret O’Dwyer, przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzielą się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Jorku:

[UN-NGO]   Jako Siostry Miłosierdzia wsłuchujemy się w wołanie Ubogich. Papież Franciszek, w swojej Encyklice „Laudato Si” stwierdził, że wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia» (por. LS 2).

Ludzie w każdym zakątku świata znają ten „jęk” naszej uciskanej ziemi – gwałtowne zjawiska  pogodowe, jak powodzie i susze, topniejące lody polarne, wzrastająca kwasowość oceanów, podnoszenie się poziomu morza, emisja dwutlenku węgla oraz inne czynniki zanieczyszczające powietrze, a także wiele innych.

Jest więc niezwykle doniosłym fakt, że światowi liderzy pragną zmierzyć się z tym problemem podczas paryskiej konferencji klimatycznej COP21 w Paris-Le Bourget. Odbywa się ona w dniach 30 listopada – 11 grudnia br.

COP21 jest w rzeczywistości 21. Sesją Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change). W marcu 2014 należało do niej 196 państw świata. Uczestnicy spotkania chcą wypracować nową światową umowę w kwestii walki ze zmianami klimatu.

Społeczeństwo oczekuje konkretnych ustaleń, mając nadzieję, że światowi liderzy dojdą do porozumienia co do limitu wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2°C w porównaniu do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej, aby nie dopuścić do katastrofalnych skutków zmian klimatu. Podjęta ma być także możliwość finansowej pomocy ze strony krajów rozwiniętych na rzecz tych uboższych w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi.

Mieszkańcy ponad 2000 miast świata zaplanowali na niedzielę 29 listopada marsz dla zwrócenia uwagi na doniosłość paryskiego wydarzenia i decyzji, które tam zapadną. Ze względu na ataki terrorystyczne z 13 listopada marsz został odwołany, jednak w jego miejsce, niedzielnego poranka tysiące butów pokryło Plac Republiki w Paryżu.

Dnia 26 listopada br., Papież Franciszek podczas swej wizyty w Nairobi odwiedził biuro ONZ, które jest m.in. siedzibą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Rozpoczynając swoją afrykańską podróż Ojciec święty powtórzył, że istnieje „wyraźny związek między ochroną przyrody a tworzeniem sprawiedliwego porządku społecznego”.

Więcej informacji (w jęz. angielskim) na stronie: www.cop21.gouv.fr/en

Views: 4 598