“Zarządzać Dziedzictwem Ubogich jako Roztropni Rządcy”

P1060550[Dom Macierzysty] W Domu Macierzystym Sióstr Miłosierdzia w Paryżu, w dniach 9-11 sierpnia 2013 r. miało miejsce sympozjum dla członków Rodziny Wincentyńskiej pod hasłem:

“Zarządzać Dziedzictwem Ubogich jako Roztropni Rządcy”

W spotkaniu, którego organizatorem był Uniwersytet DePaul z Chicago, uczestniczyły 72 osoby z kilku kontynentów, reprezentujące wszystkie gałęzie Rodziny Wincentyńskiej. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia obecne było w osobach czterech członkiń Międzynarodowej Komisji Finansów: S. Pii Humbel – Ekonomki Generalnej oraz Sióstr: Felicji Mazzola, Alicji Margarity Cortez Cazarez i Immaculady Ladrero Ibrain.

Były to trzy dni bardzo intensywnej formacji interaktywnej: prezentacje i dyskusje skupiły się wokół pięciu kluczowych tematów związanych z zarządzeniem dziedzictwem Ubogich z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej oraz duchowości wincentyńskiej.

Administracja – Zrównoważony rozwój – Przejrzystość – Współpraca – Korupcja

Pierwszy etap wspólnej pracy poprowadzili eksperci w różnych dziedzinach, pełniący odpowiedzialne funkcje w fundacjach czy stowarzyszeniach charytatywnych. Poruszyli oni szereg tematów zilustrowanych przykładami, które następnie miały być materiałem do pracy w grupach.

Następnie, w grupach językowych, złożonych z przedstawicieli różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej, był czas na swobodną wymianę doświadczeń i przekonań odnośnie zaproponowanych treści do dyskusji.

Wreszcie, na forum i w obecności ekspertów przedstawiono wyniki pracy w grupach. Wynikła stąd dyskusja pozwoliła zwrócić uwagę na główne wyzwania, wobec których stoją nasze organizacje i każdy z nas, a dotyczące praktycznego zarządzania dobrami w służbie Ubogim.

Pod koniec trzeciego dnia, owoce bogatej współpracy zebrane zostały w dokumencie  roboczym, który po dopracowaniu zostanie przedstawiony całej Rodzinie Wincentyńskiej. Będzie on zawierał model zrównoważonego wincentyńskiego zarządzania dobrami we współczesnym świecie.

Międzynarodowa Komisja Finansów

———-

Więcej dokumentacji (w języku francuskim, angielskim i hiszpańskim) związanej z tym wydarzeniem opublikowano na stronie: http://mission.depaul.edu/VincentianIdentity/vfs/Pages/Schedule.aspx

 

Views: 4 334