Spotkanie dla Sióstr w wieku do 60 lat

Picture article from Italy

[Prowincja San Vincenzo – Włochy] Celem spotkania Sióstr do 60 roku życia, które odbyło się w listopadzie 2014 r. w Rzymie,  było wzajemne poznanie się oraz przyjęcie przez Siostry [należące dotąd do różnych Prowincji].

Trzy Siostry poprowadziły refleksję, która skupiła się wokół tematu gościnności, rozważanego w trzech aspektach: BIBLIJNYM, LUDZKIM i wg duchowości ŚW. LUDWIKI. Oto niektóre myśli, które towarzyszyły tym rozważaniom: 

  • pierwszym warunkiem gościnności jest przyjęcie Boga we własnym sercu, a następnie nie skupianie się na sobie, lecz zrobienie miejsca drugiemu;
  • gdy przyjmujemy – jesteśmy przyjęci;
  • gościnność oznacza również dzielenie radości i cierpień poprzez najmniejsze gesty, jak spojrzenie czy uśmiech.

Podczas zjazdu spotkała nas miła niespodzianka w postaci przybycia naszej Przełożonej Generalnej, S. Evelyne Franc, która w tym czasie odwiedzała starsze Siostry z domu Regina Mundi. S. Evelyne podkreśliła znaczenie znajomości ducha Zgromadzenia, abyśmy mogły coraz bardziej wzrastać w wierności. Od tej wierności i kreatywności zależy bowiem przyszłość Zgromadzenia: być zakorzenionym z naszej tożsamości ze spojrzeniem wychodzącym ku przyszłości.

Korzystając z okazji pobytu w tym czasie w Rzymie, miałyśmy możliwość uczestnictwa w czuwaniu modlitewnym w Bazylice Matki Bożej Większej, z okazji rozpoczęcia Roku Życia Konsekrowanego. Był to niezwykły moment jedności z Kościołem oraz poczucia przynależności do rzeczywistości, na którą składa się tak wiele różnych charyzmatów.

Podczas czuwania wysłuchałyśmy nagranego na video przesłania Papieża Franciszka do wszystkich osób konsekrowanych. Po wyrażeniu swojej wdzięczności Bogu za dar życia konsekrowanego i za jego znaczenie dla całego świata, Ojciec święty skierował do nas słowa przynaglenia:

  • jak Apostoł Paweł, pozwólcie Chrystusowi, by wami zawładnął, uczyńcie waszymi Jego uczucia i sposób życia;
  • razem z Chrystusem zaczynajcie zawsze na nowo od Ewangelii… Pozwólcie dotknąć się Jego dłoni, poprowadzić Jego głosowi, być wspartymi przez Jego łaskę;
  • porzućcie wasze „gniazdka”, aby dotrzeć na współczesne ludzkie peryferie.

Przebywanie razem w siostrzanej wspólnocie było dla nas wielką radością. Tylko poprzez ducha braterstwa możemy być wiarygodnymi świadkami Ewangelii w świecie. Dziękujemy Przełożonym za danie nam możliwości poczucia jedności między nami, które żyjemy tym samym chryzmatem.

 

Views: 5 162