„Realizm i utopia” – spotkanie Sióstr od 23 do 25 lat powołania, Berceau

170529 Berceau thmb[Prowincje Hiszpanii] Zaproszenie skierowane do grupy Sióstr mających 23-25 lat powołania zostało sprecyzowane w sposób bardzo konkretny: podjąć wspólna refleksję nad doświadczeniem egzystencjalnym życia w Zgromadzeniu, w kontekście drogi zaproponowanej przez Jezusa i realizowanej przez św. Wincentego a Paulo i św. Ludwikę de Marillac w XVII-wiecznej Francji.

Miejsce wybrane na spotkanie, Berceau, nie mogło być bardziej znaczące. Pomimo upływu czasu, wciąż odnajdujemy tu ślady stóp syna wiejskiej rodziny, Wincentego a Paulo. W nowy, oryginalny sposób znajdował on Jezusa, kontemplował i służył Mu w osobach ubogich. Rozpoczęłyśmy spotkanie w kościele w Pouy, zgromadzone wokół chrzcielnicy, odnawiając obietnice Chrztu, a następnie uczestnicząc w Eucharystii. Przyniosłyśmy do ołtarza zapalone lampki, które miały symbolizować to, co stanowi istotę naszego „być” w Zgromadzeniu: “Siostry Miłosierdzia, wierne zobowiązaniom chrztu i w odpowiedzi na Boże wezwanie…” (K. 7).

170529 Berceau 2

Podjąć refleksję nad cudami, które dzieją sie w naszym życiu, pomogła nam w Berceau, S. Rosa María Miró. Odczytałyśmy je na nowo w świetle Słowa Bożego i Nauczania Kościoła, aby skupić się na tym, co istotne oraz by następnie stanąć w gotowości podjęcia nowych wyzwań z nadzieją pełną wiary, z prostą i pokorną miłością, z odnowionym pragnieniem i pasją udzielenia adekwatnej odpowiedzi na kolejne etapy naszego życia.

Wśród wielu innych przeżyć, dane nam było wziąć radosny udział w Liturgii Niedzieli Palmowej wraz z wiernymi z parafii w Berceau i miejscową wspólnotą Sióstr, wołając na cześć Jezusa  wjeżdżającego triumfalnie do Jerozolimy.

Dni mijały szybko w braterskiej atmosferze. Nadszedł wtorek, 11 kwietnia i pielgrzymka do Lourdes. I chociaż poranek był pochmurny, nie przeszkodził nam z entuzjazmem złożyć wizytę w grocie Naszej Pani, uczestniczyć we Mszy Świętej w kaplicy św. Józefa oraz razem z innymi pielgrzymami przejść Drogę Krzyżową w trwającym właśnie Wielkim Tygodniu. Nasze dziękczynienie wyraziłyśmy podczas wieczornej modlitwy – już spowrotem w Berceau.

W ostatniej części spotkania S. Rosa María Miró zaproponowała opracowanie „mapy drogowej” naszego życia, najpierw każda indywidualnie, a następnie podczas pracy w grupach.  Wymiana była bogata w marzenia i pragnienia budowania teraźniejszości zgodnie z własną tożsamością i przynależnością. Nie zauważyłyśmy prawie, jak wspólnie przeżyte dni dobiegły końca! Było podczas nich wiele takich momentów, które pozwoliły nam dostrzec, jak każda daje z siebie to, co najlepsze, w klimacie wolności i zaufania.

170529 Berceau 1

Dziękujemy S. Rosie oraz Zgromadzeniu, które w osobie Sióstr Wizytatorek i Radnych dało nam możliwość zatrzymania się pośród codziennych obowiązków i przeżycia chwil wspólnej modlitwy, celebracji oraz pielęgnowania siostrzanych relacji na drodze powołania, która trwa już od 23,24 i 25 lat.

Tak więc słowem, które podsumowuje spotkanie, jest proste: DZIĘKUJEMY !!!

Views: 7 087