Spotkanie Dyrektorów Prowincjalnych Sióstr Miłosierdzia

[Dom Macierzysty] W dniach 1-14 lipca 2012 r. w Paryżu miało miejsce spotkanie Dyrektorów i Wice-Dyrektorów Prowincjalnych Sióstr Miłosierdzia, z Ks. Patrickiem J. Griffin’em, Dyrektorem Generalnym na czele. Wszyscy oni zostali zaproszeni przez Przełożonego Generalnego, Ks. Gregory Gay’a, na sesję formacyjną, którą organizuje się raz na dziesięć lat. Ojciec Generał również uczestniczył w tym dwutygodniowym spotkaniu, którego temat brzmiał: „Dyrektor Prowincjalny: animujący, towarzyszący i formujący Siostry Miłosierdzia”. Na sesji obecna była także S. Evelyne Franc, Przełożona Generalna Sióstr Miłosierdzia wraz ze swoją Radą. W licznych wystąpieniach, refleksjach i dyskusjach poruszono wiele ważnych tematów w zakresie posługi, jaką pełni Zgromadzenie Misji wobec Sióstr Miłosierdzia. Istotnymi elementami spędzonego razem czasu była celebracja Eucharystii, wspólna modlitwa i duch braterstwa. Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki hojnemu wsparciu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia oraz gościnności konfratrów u św. Łazarza [Domu Macierzystego Zgromadzenia Misji przy ul. de Sevres].

Views: 4 137