Spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem

irevelyne

[Dom Macierzysty]  Papież Franciszek codziennie odprawia Mszę św. w kaplicy Domu św. Marty. Po każdej z tych celebracji spotyka się z ok. 100 osobami, pozdrawiając każdego osobiście (za La Croix, 20.04.2013, str. 12).

W jednej z tych Eucharystii, dnia 3 maja br. wzięła udział S. Evelyne Franc, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, przebywająca w Rzymie z okazji trwającego w tym czasie Zebrania Plenarnego Międzynarodowej Unii Żeńskich Przełożonych Generalnych. S. Evelyne zapewniła Ojca św. o dyspozycyjności i wierności Sióstr Miłosierdzia. Papież podziękował dodając, że liczy na Zgromadzenie.

 

 

Views: 4 473