VI Zjazd Rodziny Wincentyńskiej Ameryki Łacińskiej

[Brazylia] W dniach 17-22 kwietnia 2012 r. w Brazylii odbył się VI Zjazd FAVILA (Rodziny Wincentyńskiej Ameryki Łacińskiej). Uczestniczyły w nim 152 osoby z 15 krajów Ameryki Środkowej i Karaibów. Na spotkaniu przebiegającym pod hasłem „Stawiając Chrystusa w centrum – żyjmy charyzmatem” obecny był O. Gregory Gay, Przełożony Generalny oraz O. Eli Chaves, Delegat Ojca Generała dla Rodziny Wincentyńskiej. Zostaliśmy serdecznie przyjęci w Aparecida – San Paulo, przez naszych braci i siostry z Brazylii, których działalność koordynuje Zarząd Krajowy Rodziny Wincentyńskiej.

 Cel ogólny spotkania: określić wspólne wytyczne łączące nas w duchu wincentyńskim, pomocne dla naszych projektów i działań oraz dla lepszej organizacji i służby Ubogim.

 Cele specyficzne:

1. Wzrost poczucia własnej tożsamości jako Rodziny, która żyje tym samym charyzmatem i tą samą duchowością.

2. Wzmocnienie wzajemnych więzi dla lepszej ewangelizacji i służby Ubogim.

3. Dzielenie się dotychczasowym doświadczeniem w Rodzinie Wincentyńskiej; wzajemna pomoc w formacji i tworzeniu projektów.

 VI Zjazd Rodziny Wincentyńskiej Ameryki Łacińskiej odbył się w atmosferze radości, braterstwa, świętowania, refleksji i starannie przygotowanych celebracji liturgicznych. Wygłoszone zostały cztery obszerne konferencje:

– Rzeczywistość Ameryki Łacińskiej

– Zmiany systemu

– Zjednoczenie i współpraca w czasach św. Wicentego a Paulo oraz dzisiaj

– Maryja w Rodzinie Wincentyńskiej

 Przeprowadzone warsztaty pozwoliły nam zapoznać się z ideą jedności i współpracy przeżywaną przez św. Ludwikę de Marillac, bł. Rozalię Rendu i bł. Fryderyka Ozanama. Niezwykle ubogacającym momentem był dialog z O. Gragory Gay, Przełożonym Generalnym. Bardzo znaczącą wymowę miała również „Droga Krzyżowa Ubogich” oraz pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej z Aparecida, Patronki Brazylii.

 Zaangażowania

– Na wszystkich poziomach zintensyfikować formację we wspólnej dla wszystkich gałęzi duchowości

– Zmienić dotychczasowe paradygmaty w tworzeniu projektów służby osobistej i grupowej

– Być przekonanym, że różne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej potrzebują siebie wzajemnie

– Pozostawać w kontakcie, używając wszelkich dostępnych form komunikacji

(fragmenty Dokumentu Końcowego spotkania)

     
Views: 4 545