Nagroda Miguela Hernándeza dla “Centrum Lumbre”

lumbre1[Prowincja Santa Luisa – Madryt] Przed ponad dziesięciu laty, Ministerstwo Edukacji i Nauki w Hiszpanii ustanowiło „Nagrodę Miguela Hernándeza” dla wyróżnienia działań przeciw dyskryminacji w edukacji i w podstawowym nauczaniu osób należących do najsłabszych grup społecznych. Uznaniem autorów pomysłu cieszą się również instytucje – publiczne i prywatne – wyróżniające się efektywnym wkładem na rzecz walki z analfabetyzmem. 

W maju 2013 r., gdy zaczęto przyjmować tegoroczne zgłoszenia kandydatur do Nagrody, Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zaprezentowały Projekt Formacji i Edukacji Społecznej „Centrum Lumbre”. Dnia 23 października br. jurorzy poinformowali o wynikach swej pracy: Mamy zaszczyt ogłosić, że trzecią nagrodę przyznano Projektowi „Lumbre” z Madrytu. Projekt pomaga jego uczestnikom w uzyskaniu przygotowania zawodowego, w podjęciu nauki i poszukiwaniu pracy. 

W 2008 r. Siostry Miłosierdzia z Prowincji Santa Luisa – Madryt, we współpracy z miejscowymi Salezjanami, powołały do życia Centrum w pobliżu „Puerta del Sol” w Madrycie. Centrum otrzymało status instytucji edukacyjnej, zakładającej całościową formację młodych imigrantów mających problem adaptacji w społeczeństwie, z których większość nie ukończyła żadnej szkoły ponadpodstawowej oraz posiada minimalne doświadczenie pracy zawodowej.

„Centrum Lumbre” działa w dwóch przestrzeniach: zaangażowania zawodowego oraz edukacji społecznej. W ramach pierwszej z powyższych dziedzin organizowane są kursy języka hiszpańskiego oraz nauczanie podstawowe, obsługa komputera, kursy fryzjerskie i dla elektryków, a także pomoc w rozeznaniu i aktywnym poszukiwaniu pracy. Posługa ta wspierana jest przez prawników i pracowników socjalnych. Z kolei na polu edukacji społecznej proponuje się indywidualne projekty odpowiadające sytuacji konkretnego młodego człowieka, zapewniając mu środki i możliwość kontynuowania nauki. Projekty te obejmują także towarzyszenie rodzinie.

lumbre2

Views: 4 037