Misja w mieście Marillac, w brazylijskim stanie Minas Gerais

marillaccity.1[Prowincja Belo Horizonte – Brazylia] Znajomość św. Ludwiki de Marillac jest dla Sióstr Miłosierdzia bardzo ważna, gdyż jej życie stanowi dla nas przykład wierności oraz miłości do Boga i Ubogich, miłości wyrażanej w czynach miłosierdzia, odważnych i pełnych zapału. W tym właśnie celu, jako Młode Siostry naszej Prowincji, podjęłyśmy pogłębione studium osoby św. Ludwiki, aby zdobyć większą wiedzę na jej temat. Konkretnym wprowadzeniem w życie tego studium miały być następnie tzw. Misje Ludowe w mieście Marillac, któremu patronuje św. Ludwika. I tak się stało.

Misje odbyły się w dniach 9-15 marca 2014 r. i wzięły w nich udział Siostry z różnych Wspólnot, a także członkowie Projektu Odkrywania Wincentyńskiego Charyzmatu, którzy wspierali nas i dzielili radość tej misji. Był to dla wszystkich czas braterstwa, celebracji, modlitwy i spotkań z mieszkańcami Marillac, za co jesteśmy ogromnie wdzięczne Bogu.

Po przybyciu na miejsce zostałyśmy serdecznie i z radością przywitane przez wiernych oraz miejscowego kapłana, ks. Fabiano Ferreira Leite. Każdego dnia, przed rozpoczęciem odwiedzin parafian, posilałyśmy naszego ducha chlebem Słowa Bożego, przygotowując serca do przyjęcia drugiego człowieka, uszy do słuchania, a oczy do dostrzeżenia i kontemplacji Boga w historii ludzi, z którymi miałyśmy się spotkać. Jak uczyła św. Ludwika:  „Przede wszystkim będą miały na względzie chwałę Bożą, następnie dobro ludzi, z którymi będą pracować, aby im jak najlepiej służyć zgodnie ze swoim duchem” (SL A.85).

„Wychodząc i powracając” zauważałyśmy wielką wiarę wśród mieszkańców Marillac, pozwalającą im pozostać ludźmi wiernymi i o wrażliwym sercu. W każdym domu, do którego weszłyśmy, jedni mówili: „Dziś Bóg przyszedł do mojego domu”, inni wyznawali: „Wierzę mocno w Boga”. Pomimo sytuacji ubóstwa i cierpienia, mogłyśmy widzieć radość na każdej twarzy. Nasi gospodarze nie ukrywali potrzeby rozmowy i bycia wysłuchanymi oraz potrzeby bliskości drugiej osoby, zwłaszcza na płaszczyźnie religijnej.

Priorytetem dla nas było odwiedzenie ludzi starszych i chorych, którym trudno byłoby wziąć udział w spotkaniach w kościele; w następnej kolejności odwiedziłyśmy rodziny będące w różnych trudnych sytuacjach. Wszystkim pragnęłyśmy przybliżyć nieco historię życia naszej Założycielki. Zdałyśmy sobie przez to sprawę, że w historii życia spotkanych osób powtarzają się niektóre etapy życia św. Ludwiki: dziewczynki i nastolatki, małżonki i matki, osoby oddającej się posłudze bliźniemu, wdowy i kogoś doświadczającego cierpienia, osoby modlącej się i wierzącej, służącej Bogu, ze spokojem przyjmującej chorobę, ufającej Bożej miłości. Tego typu doświadczenia życiowe naznaczają nas i jesteśmy przekonane, że niemożliwym jest zetknąć się z tak wielkim cierpieniem i społecznym opuszczeniem, a następnie iść dalej swoją drogą, nieczułym na takie sytuacje.

Rozważaliśmy drogę do świętości św. Ludwiki, wiodącą poprzez trudności, cierpienia i zmaganie z ludzkimi niedoskonałościami, a przede wszystkim poprzez hojne oddawanie swego życia dla wypełnienia Bożego planu, dzięki wierze i owocnej modlitwie połączonej z miłosierdziem względem Ubogich. Poznawszy lepiej historię życia św. Ludwiki, niektóre spośród odwiedzonych przez nas osób stwierdziły, że to właśnie takie życie uczyniło ją Świętą.

Dzięki wsparciu Sióstr, które niestrudzenie oddawał się do naszej dyspozycji, mogłyśmy zakończyć nasz projekt studium, odkrywania i pogłębiania życia św. Ludwiki de Marillac.

S. Marlene Aparecida Tomé i S. Sônia Gonçalves Siostry Miłosierdzia

 marillaccity2  marillaccity3  marillaccity5
Views: 4 482