Dni poświęcone Misjom

[Dom Macierzysty – Paryż] Jak co roku, Dom Macierzysty przygotował się do obchodów Dni Misyjnych (20 i 21 października). Myśl przewodnia przygotowań brzmiała: „WEZWANE DO PROMIENIOWANIA SŁOWEM PRAWDY”. Entuzjastyczne zaangażowanie wszystkich Sióstr sprawiło, że każdy mógł poczuć ducha misyjnego Zgromadzenia. To dzięki pomocy ofiarodawców możemy nieprzerwanie realizować kolejne projekty misyjne.

W sobotę 20 października, o godz. 20.00 w Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika miało miejsce czuwanie modlitewne, które poprowadził ks. Yves Bouchet CM. Tego samego dnia urządzono wystawę poświęconą służbie Sióstr Miłosierdzia na pięciu kontynentach oraz wyświetlano filmy o tematyce misyjnej. Okazjonalne pocztówki ukazujące dzieło misyjne Zgromadzenia dodały kolorytu i „smaku” obchodom tych dni.

Celem Dni Misyjnych jest uczynienie bardziej znanymi Misji Ad Gentes, na których Siostry Miłosierdzia pełnią swoją służbę. Dzień po dniu, z entuzjazmem, nadzieją i poświęceniem dają z siebie to, co najlepsze i starają się przekazywać miłość Chrystusa poprzez czynną i uczuciową miłość. Ewangelizacja i rozwój idą ze sobą w parze, by swym oddziaływaniem objąć całą osobę.

Siostry z Domu Macierzystego, jak również z okolicznych Wspólnot, z radością i zapałem brały udział w przygotowaniu stoisk reprezentujących wszystkie „misyjne” Prowincje Sióstr Miłosierdzia. Zgromadzone przedmioty codziennego użytku, stare i współczesne książki, dokumenty, biżuteria… miały ukazać rzeczywistość i kulturę różnych zakątków świata. Organizowana corocznie wystawa jest owocem pracy rozpoczętej niemal nazajutrz zakończeniu obchodów z roku poprzedniego.

Nietrudno jest dostrzec różnorodność kultur poszczególnych krajów, skoro wystawę obsługuje międzynarodowa Wspólnota Domu Macierzystego. Z twarzy, gestów i sposobu mówienia można odkryć pochodzenie Sióstr, przybyłych często ze stron, do których niegdyś dotarły misjonarki, idące – podobnie jak Abraham – drogą wskazaną im przez Boga.

     
Views: 4 711