Doświadczenie misyjne – Rio de Mouro, Sintra – Portugalia

Portugal 14„Zgromadzenie jest misyjne ze swej natury. Usiłuje ono zachować konieczną elastyczność i gotowość do zmiany miejsca, by odpowiedzieć na wezwania Kościoła wobec wszystkich rodzajów ubóstwa….” (K.25)

[Prowincja Portugalii] Aby misja w Rio de Mouro doszła do skutku, potrzebne było bezpośrednie zaangażowanie czterech Sióstr: S. Marlene Terezinha Rosa z Brazylii (Prowincja Kurytyby), jako Siostry Służebnej, dwóch Sióstr z Prowincji Mozambiku: S. Any Cristiny Sigauque i S.Marty Langa oraz Siostry z Portugalii: S. Incarnation Carriço.

Zostałyśmy przedstawione parafii podczas wszystkich Mszy św. dnia 4 października. Umocnione krzyżami misyjnymi otrzymanymi w czasie Eucharystii w Domu Prowincjalnym, wyruszyłyśmy w drogę ku nowemu etapowi naszego życia, odpowiadając na wezwanie Zgromadzenia, będące owocem Konwentu Generalnego 2015 i rozbrzmiewającego podczas niego tematu: “Odwaga Miłosierdzia dla nowego zapału misyjnego”.

Portugal 11W Rio de Mouro usłyszałyśmy “krzyk ubogich” – dzieci w różnym wieku, rodzin przezywających trudności, bezradnych starców, wszystkich dzieci Bożych, którym brakuje pożywienia i zdrowia oraz zaspokojenia podstawowych ludzkich pragnień i poszanowania chrześcijańskiej godności. W parafii, która jest otwarta na wszelkie rodzaje ubóstwa, Zgromadzenie pragnie współpracować na wzór św. Wincentego, św. Ludwiki i naszych pierwszych sióstr, zawsze bliskich wydziedziczonym.

Tutejsza służba to przede wszystkim prosta posługa słuchania i ofiarowanie poczucia bycia przyjętym przez Jezusa,w słowach i gestach. Mieszkanie w wynajętym domu, kościół parafialny służący za kaplicę, ulice Rio de Mouro jako plac zabaw dla podopiecznych, salki katechetyczne, punkty wydawania żywności, domy osób starszych i chorych – Bóg jest świadkiem naszej wielkiej radości służenia i życia wśród “rodzeństwa” – prawdziwie Ubogich.

Portugal 15

Co robimy:

  • odwiedzamy Ubogich w ich domach
  • przyjmujemy osoby starsze
  • przygotowujemy do Sakramentów i służymy wsparciem po śmierci bliskich osób, podczas przygotwań do pogrzebu
  • przygotowujemy oprawę liturgiczną podczas Mszy św. i adoracji Najświętszego sakramentu
  • katechizujemy dzieci, młodzież i dorosłych
  • oferujemy pomoc odpowiadającą konkretnym potrzebom rodzin.

Mieszkamy w domu wynajętym przez parafię. Tabernakulum w kaplicy przypomina nam nieustannie, że “Chrystus jest pośród nas”. Rano trwamy na modlitwie u Jego stóp w naszym mieszkaniu. Po południu spotykamy się z Nim w kościele, gdzie umacnia nas także obecność tutejszej wspólnoty parafialnej

Portugal 11Z Chrystusem i Ubogimi nasza Wspólnota jest kompletna. Wszystko jest darem, wszystko jest łaską od Pana. Niech będzie za to błogosławiony! Nowo otwarty dom został poświęcony Matce Bożej Fatimskiej. To Ona nieustannie do nas mówi: “Zróbcie wszystko, cokolwiek nam powie.” Co za radość! “Niech Bóg będzie błogosławiony”, powiedziałby św. Wincenty, gdyby mógł dziś do nas przemówić.

Dziękujemy S. Bercie, Wizytatorce Prowincji, jej Radzie i Siostrom całej Prowincji Portugalii za stałe wsparcie i zapewnienie o modlitwie, która towarzyszy nam w naszej misji. Pragniemy być narzędziami Bożej miłości w Rio de Mouro, czyniąc dobrze, cierpiąc z cierpiącymi i śmiejąc się z tymi, którzy są radośni. Codziennie modlimy się: “…pewnego dnia wszyscy będziemy sądzeni z miłości.”

Wspólnota z Rio de Mouro

Portugal 12

Views: 6 534