Szkoła im. Matki Seton otrzymuje Certyfikat Zielonej Szkoły Marylandu

setonschool[Prowincja Sainte Louise – USA] Stowarzyszenie Edukacji Ochrony Środowiska Stanu Maryland (MAEOE) przyznało Szkole im. Matki Seton Certyfikat Zielonej Szkoły Marylandu 2014. Przez ostatnie dwa lata nasza szkoła skutecznie podejmowała wysiłki integracji praktyk zrównoważonego zarządzania, oferty edukacji w zakresie ochrony środowiska i rozwoju zawodowego w tym kierunku, a także wspólnego zaangażowania w podejmowane na co dzień inicjatywy ekologiczne. Przyznanie certyfikatu szkole oznacza, że uznano naszą działalność na polu kształcenia dobrych zarządców ziemi, a jednocześnie redukcji niepożądanego wpływu działalności szkoły na środowisko naturalne.

Program Zielonych Szkół Marylandu (MDGS) powstał w roku 1999 celem promocji zintegrowanej edukacji ekologicznej w kontekście lokalnego środowiska naturalnego, a także dla położenia nacisku na rozwój zawodowy nauczycieli w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie kształtowania takich postaw w miejscowej wspólnocie. Szkoła im. Matki Seton jest jedną z 13 szkół w stanie Maryland, posiadających Certyfikat. Program MDGS odgrywa kluczową rolę we wspomaganiu tych szkół w osiągnięciu edukacyjnego standardu w zakresie edukacji środowiskowej, ustanowionego przez władze stanowe.

Szkoła im. Matki Seton, ubiegając się o Certyfikat Zielonej Szkoły, wzięła udział w wielu projektach związanych z obchodzonym 25 kwietnia br. Dniem Ziemi.

Społeczność szkolna zaangażowała się w wypielenie ogrodów, oczyszczenie terenów zielonych i zasadzenie roślin. Uczniowie klas 3-5 współtworzyli okazjonalną wystawę, podczas gdy inni wzięli udział w warsztatach ukazujących negatywny wpływ śmieci i różnych zanieczyszczeń na nasze otoczenie. Na dzień 30 maja br. Stowarzyszenie Edukacji Ochrony Środowiska Stanu Maryland planuje zorganizowanie festynu w Annapolis z udziałem Zielonych Szkół, Zielonych Centrów oraz szkół zainteresowanych przystąpieniem do programu MDGS.

Kilka informacji na temat Szkoły im. Matki Seton

Szkoła im. Matki Seton jest samodzielną katolicką szkołą podstawową założoną i prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, zatwierdzoną przez Archidiecezję Baltimore oraz akredytowaną przez oficjalną komisję standardów szkolnictwa w USA – AdvancEd. Dla rodziców poszukujących dla swych dzieci prawdziwych wartości i nauczania na wysokim poziomie za przystępną cenę, Szkoła im. Matki Seton jest jedną z takich opcji, będąc jednocześnie łatwo dostępną ze względu na swoje położenie. Więcej informacji na stronie: http://mothersetonschool.org/.

Views: 4 137