Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

[ONZ-NGO] W listopadzie 2009 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, na którego coroczne obchody wyznaczono dzień 18 lipca, rocznicę urodzin polityka. Chciano w ten sposób upamiętnić jego długotrwałe zaangażowanie na rzecz rozwiązywania konfliktów, pojednania, budowania relacji międzyrasowych, respektowania praw człowieka oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Dzień ten jest również wyrazem uznania dla działań byłego południowoafrykańskiego lidera na rzecz pokoju i wolności. Życie Nelsona Mandeli odznaczało się wewnętrzną spójnością – pracując dla wolności, szanował i umacniał wolność tych, wśród których żył. Był stanowczo przekonany, że „twoja i moja wolność nie mogą być oddzielone od siebie”.

Jego przykład jest dla społeczności międzynarodowej przypomnieniem ważności dialogu jako drogi do pokoju, według słów polityka: „Jeżeli chcesz zawrzeć pokój ze swoim wrogiem, musisz razem z nim pracować. Wówczas staje się on twoim partnerem”.

Były przywódca ruchu działającego przeciw apartheidowi oraz laureat pokojowej nagrody Nobla lubił powtarzać, że jest tylko zwyczajnym człowiekiem. Nie dysponował nigdy wielkimi zasobami finansowymi ani silnym zapleczem, lecz te nadzwyczajne osiągnięcia wiele kosztowały jego osobiście, jak i  jego rodzinę. Poświęcenie Nelsona Mandeli posłużyło nie tylko jego własnemu narodowi, Republice Południowej  Afryki, ale przyczyniło się do uczynienia świata lepszym, dlatego jego działania mogą stanowić inspirację dla ludzi na całym świecie.

Świat w roku 2012 różni od tego sprzed dwóch lat, kiedy to po raz pierwszy obchodzono Dzień Nelsona Mandeli. Tak wiele krajów i poszczególnych osób może naśladować tego wielkiego przywódcę jako wzór nadziei i odwagi w walce o zachowanie pokoju i wolności w swoim własnym życiu oraz w życiu całych narodów. Czy my również podejmiemy to wezwanie?

Przeciwdziałanie ubóstwu nie jest gestem dobroczynności. To akt sprawiedliwości. (…) Podobnie jak niewolnictwo i apartheid, ubóstwo nie jest rzeczą naturalną. Zostało stworzone przez człowieka i może być przezwyciężone przez człowieka. Na niektóre pokolenia spada zadanie bycia wielkim; wy jesteście tym pokoleniem.” (Nelson Mandela)

 

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 341