“Praca w sieci” na przykładzie szkoły “Patronato Sagrado Corazón” (Cartagena)

[Prowincja Madryt – Santa Luisa] W historycznym Casco w Kartaginie (Hiszpania) już od 2014 r. rozwija się międzykulturowy wspólnotowy proces tworzenia „sieci”. Uczestniczy w nim wiele grup, w tym przedstawiciele różnorodności kulturowej tych dzielnic. Dla całej Rodziny Wincentyńskiej, kładącej w ostatnich latach szczególny nacisk na „współpracę w sieci”, może być to dobry przykład skuteczności podejmowania inicjatyw w ten właśnie sposób.

W fazie społecznego procesu w zabytkowej Kartaginie układ przestrzeni relacji instytucjonalnych (zwana dalej “ERI“) reprezentuje zrównoważony rozwój międzykulturowego procesu wspólnotowego Kartaginy.

Aby wspierać warunki rozwoju Programowania Społecznościowego na rzecz ciągłości Międzykulturowego Procesu Wspólnotowego, różne podmioty społeczne podpisały umowę ramową o współpracy, zgodnie z następującymi celami:

 • Aby zagwarantować współpracę i międzyinstytucjonalną koordynację pomiędzy inicjatywami publicznymi i społecznymi, aby odpowiedzieć wyzwaniom Programowania Społecznościowego przy pomocy wspólnych projektów.
 • Utrwalenie międzykulturowego Procesu Wspólnotowego, który ułatwia komunikację i dialog z obywatelami, ułatwiając ich uczestnictwo.

W celu rozwoju funkcji ERI, podmioty podpisujące umowę zgadzają się:

 1. Na wyznaczanie przedstawicieli instytucjonalnych przy zaangażowaniu zasobów technicznych w celu wzmocnienia ich i przybliżenia ich obywatelom.
 2. Aby przeprowadzać debaty i dialog, podpisywać porozumienia i zobowiązania do pracy oraz szkolenie uczestników w celu zapewnienia trwałości procesu.
 3. Aby studiować i decydować o sposobach zaangażowania się w pojawiające się programy, projekty i działania, wnosząc własne zasoby.
 4. Aby rozpoznać Wyniki i Programowanie Społecznościowe jako rezultat wspólnej pracy różnych grup, które należy okresowo przeglądać i aktualizować.
 5. Wsparcie techniczne dla ERI zapewni społeczność Murcii. Podmioty ERI ułatwią współpracę fachowców, w zależności od ich możliwości.
 6. Posiadanie stałej porady ze strony Kierownictwa Naukowego Projektu Interkulturowej Interwencji Wspólnotowej.
 7. Działania następcze rozwiążą kwestie implikacji i interpretacji, które mogą pojawić się podczas realizacji i rozwoju programu. Członkowie ERI będą zwyczajnie spotykać się co sześć miesięcy,
  a nadzwyczajnie w razie potrzeby.
 8. Umowa ta jest weryfikowana corocznie, co daje możliwość przyłączenia się do niej innych osób i innych podmiotów.
 9. Niniejsza umowa zostanie rozwiązana za obopólną pisemną zgodą stron i / lub zaistnieniem okoliczności, które uniemożliwiają zastosowanie się do nich.

Views: 6 652