Nowa Prowincja Hiszpanii Południowej – “Provincia del Sur de España”

[Prowincja Hiszpanii Południowej] Od czasu, gdy św. Wincenty a Paulo i św. Ludwika de Marillac dali początek pięknej drodze służby Ubogim, Siostry Miłosierdzia przez wieki dostosowywały się do zmieniających się czasów. Przeżywały i wciąż przeżywają swój charyzmat w nowych sytuacjach i nowej rzeczywistości. Owocem tego, między innymi, są narodziny nowej Prowincji Hiszpanii Południowej, powstałej z połączenia trzech dotychczasowych Prowincji: Granady, Wysp Kanaryjskich i Sewilli.

Nowa Prowincja postawiła swoje pierwsze „kroki” w Uroczystość św. Ludwiki de Marillac br. Prowincja Hiszpanii Południowej stała się rzeczywistością w momencie uroczystej, poruszającej, rodzinnej celebracji z udziałem ok. 500 osób (Sióstr Miłosierdzia i kapłanów Zgromadzenia Misji) zebranych w Domu Prowincjalnym w Sewilli. Poczuli się „przynagleni przez Ducha Świętego, aby narodzić się do żywej nadziei i być odpowiedzialnymi za Zgromadzenie jutra”.

Oficjalny akt ustanowienia nowej Prowincji miał miejsce w piątek, we wspomnianą Uroczystość naszej Założycielki, w obecności S. Evelyne Franc, Przełożonej Generalnej, Ks. Patricka Griffin, Dyrektora Generalnego oraz S. Rosy Maríi Miró, Radnej Generalnej.

Każde zdanie, każde słowo były pełne uczuć i troski, zaczynając od słów przywitania wygłoszonych przez S. Evelyne Franc, aż do prezentacji nowej pieczęci, oficjalnego dokumentu i patentu S. Maríi Pilar Rendón, Wizytatorki nowopowstałej Prowincji. Przełożona Generalna przedstawiła również nowe Radne Prowincjalne, którymi zostały: S. Clotilde del Pino Domínguez, S. Francisca Roseales Armas, S. Magdalena Herrera Barranco, S. María del Carmen Polo Brazo, S. María Regina Fons Martin, S. Cristina Valbuena Recena oraz S. Cristina Múgica López.

Ks. Patrick Griffin przedstawił z kolei nowego Dyrektora Prowincjalnego, Ks. José María López Maside, a na zakończenie tej części spotkania S. Evelyne ponownie skierowała słowo do Sióstr nowej Prowincji. Następnie sprawowana była Eucharystia, pierwsza, jaką Prowincja Hiszpanii Południowej przeżywała jako wspólnota.

Popołudnie przeznaczono na wspólny posiłek oraz celebracje, będące okazją do rozmów na temat nowej rzeczywistości, nowych wyzwań, spotkań z przyjaciółmi. Wydarzenie, które miało miejsce w dniu 15 marca nie byłoby możliwe bez zaangażowania wszystkich tych Sióstr, które troszczą się o rozwój i wzrost Sióstr Miłosierdzia.

Na horyzoncie widnieje nowe marzenie – wymagające, a jednocześnie będące wyzwaniem. Prowincja Hiszpanii Południowej stała się rzeczywistością. Teraz musimy iść naprzód, „czyniąc Ewangelię skuteczną”.

Tłumaczenie artykułu ze strony: www.enclavedefe.com

     
Views: 4 766