Ambasador Nigerii nowym Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych

[UN-NGO] Siostry reprezentujące Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przekazują wiadomość z ONZ:

Kolejnym liderem Zgromadzenia Ogólnego ONZ (GA) jest Nigeria. Jego Ekscelencja Tijjani Muhammad-Bande, Stały Przedstawiciel Nigerii przy ONZ, został mianowany 4 czerwca podczas spotkania w Nowym Jorku Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego. Zastąpi obecną przewodniczącą, Jej Ekscelencję Marię Fernandę Espinosa z Ekwadoru.

Nowy Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego rozpoczyna kadencję we wrześniu, kiedy to światowi przywódcy spotkają się w Nowym Jorku na 74. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Każdego roku powoływany jest nowy lider, który przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu obejmującemu 193 państwa członkowskie. Zgromadzenie Ogólne odnosi się do wielu globalnych problemów wymienionych w Karcie ONZ. Oprócz spotkania wrześniowego Zgromadzenie Ogólne organizuje również sesje zwyczajne lub nadzwyczajne. Ambasador Nigerii będzie przewodniczył takim spotkaniom.

Pan Muhammed-Bande przejmuje przywództwo w czasie wielu ważnych działań. We wrześniu odbędą się spotkania dotyczące: zmian klimatycznych, finansowanie dla rozwoju, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, małych wysp rozwijających się oraz forum wysokiego szczebla politycznego.

Przemawiając po wyborach nowy Prezydent Zgromadzenia Ogólnego wyartykułował niektóre ze swoich celów. Jednym z nich to reforma Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu uczynienia jej bardziej demokratyczną. Pokój i rozwiązywanie konfliktów to kolejny. Innym celem będzie pokój i dobrobyt najbardziej bezbronnych. Wspomniał także o bezpieczeństwie, eliminacji ubóstwa, działaniach na rzecz klimatu, wysokiej jakości edukacji, integracji i “zerowym” głodzie. Ponadto będzie zachęcał do współpracy w celu rozwiązania tych problemów. Inne ważne kwestie obejmą kobiety i młodzież, równość mężczyzn i kobiet wewnątrz ONZ oraz prawa człowieka.

Ambasador Nigerii odegrał kluczową rolę w promowaniu rezolucji ONZ ogłaszającej 24 stycznia Międzynarodowym Dniem Edukacji. Podczas swojej kadencji jako Prezydent Zgromadzenia Ogólnego ONZ obchodzić będzie swoje 75-lecie.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie:
www.daughtersofcharityunngo.com

Views: 2 249