Zaprzysiężenie 9. Sekretarza Generalnego ONZ

Secretaries General 320[UN-NGO] S. Catherine Prendergast i S. Margaret O’Dwyer, przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzielą się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

Pochodnia przywódcy ponad siedmiu miliardów ludzi na świecie zostanie przekazana w ręce Antonio Guterresa z Portugalii. 12 grudnia w auli Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku  Guterres został zaprzysiężony jako nowy Sekretarz Generalny, a ustępujący Ban Ki-Moon został uhonorowany.

Antonio Guterres (67) poprzednio pełnił funkcje premiera Portugalii w latach 1995-2002 oraz Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w latach 2005-2012. Urzędowanie na czele globalnej organizacji rozpocznie 1 stycznia 2017 r.

Guterres będzie dziewiątym Sekretarzem Generalnym ONZ. W trakcie uroczystości powiedział, że będzie dla niego zaszczytem iść śladami Ban Ki-Moona, którego chwalił zwłaszcza za jego pracę w walce ze zmianami klimatycznymi. „Impet działań związanych ze zmianami klimatycznymi jest nie do zatrzymania”, skomentował. Kiedy obejmie urząd Guterres obiecał skupić się na trzech szczególnych zagadnieniach: pracy na rzecz pokoju, zrównoważonego rozwoju i wewnętrznego kierownictwa ONZ.

W kwestii przywracania pokoju, powiedział, że nadszedł czas, aby świat zaangażował się w strategię, instalacje i struktury na rzecz pokoju; „od ostrego kryzysu w Syrii, Jemenie, Południowym Sudanie i gdzie indziej to długotrwałych sporów takich jak konflikt izraelsko-palestyński, potrzebujemy mediacji, arbitrażu oraz kreatywnej dyplomacji” – powiedział Guterres. Zaznaczył, że jest gotów osobiście włączyć się rozwiązanie konfliktu, jeżeli będzie to konieczne.

W kwestii rozwoju, A. Guterres powiedział, że zrównoważony rozwój, działania humanitarne oraz pokój to trzy boki jednego trójkąta. Wskazał również, że w odniesieniu do rozwoju musi zostać wprowadzone skuteczne mechanizmy oceny.

Guterres odebrał oklaski, kiedy dyskutował o braku efektywności ONZ. „Nikt nie zyskuje, jeżeli dziewięć miesięcy trwa wdrożenie na miejscu członka personelu”, powiedział. „Organizacja Narodów Zjednoczonych musi być zwinna, sprawna i skuteczna”. Sekretarz Generalny elekt ponadto wezwał do większego partnerstwa wskazując na to, że ONZ nie może odnieść sukcesu w pojedynkę. Mówił też o potrzebie głębszego zaangażowania młodych w procesy decyzyjne i mówił o nadziejach na lepszą komunikację i parytet płci.

UN 161223 quote PLGuterres przejmuje swoją funkcję w czasie, kiedy świat doświadcza coraz intensywniejszej wzajemnej łączności, a jednocześnie większego rozdrobnienia. Mówił o wadze takich wartości Narodów Zjednoczonych jak pokój, sprawiedliwość, szacunek, prawa człowieka i solidarność. Zaapelował także do świata o zajęcie się strachem. „Zagrożenia często opierają się na strachu”, powiedział. Wezwał świat do przejścia od lęku do zaufania i obiecał próbować wzbudzać zaufanie jak najlepiej to będzie potrafił  służąc całej ludzkości.

Po wielu wypowiedziach Sekretarz Ban Ki-Moon otrzymał brawa na stojąco. Ambasador USA przy ONZ, Samantha Power, przypisała mu trzy podstawowe cechy: nie zostawiał nikogo za sobą, służbę i obronę godności najsłabszych wśród nas.

Ban Ki-Moon powiedział, że służąc jako Sekretarz Generalny to był „przywilej na całe życie”. Przywołał swoje własne doświadczenie ubóstwa i wspomnienia na temat jak bardzo ONZ mu pomogło. „Siła ONZ nie jest abstrakcyjna czy akademicka. To opowieść o wielu milionach na całym świecie”.

Ban Ki-Moon przypomniał, że ONZ i cały świat stanęły w czasie jego kadencji w obliczu wielu wyzwań takich jak kryzysy finansowe, wybuchy konfliktów, ogromna liczba ludzi uciekających przed prześladowaniem i biedą czy klęski żywiołowe. „Te zawirowania testowały nas”, powiedział. Pomimo ogromnych różnic, powiedział, ONZ pomogła ochronić i uratować życie milionów.

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 5 548