17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

UN meeting_blue (1)[UN-NGO] S. Catherine Prendergast, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

[ONZ-NGO] W sobotę, 17 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Początki tej inicjatywy sięgają dnia 17.10.1987 r., kiedy to na ulice Paryża wyszło ponad 100 tys. osób, pragnących zwrócić uwagę świata na ofiary skrajnej nędzy, przemocy i głodu. Zgromadzenie ogólne ONZ w grudniu 1992 r. oficjalnie zatwierdziło datę tych obchodów, wydając rezolucję nr  47/196, w której wezwano do podniesienia świadomości społeczeństw w zakresie potrzeby walki z ubóstwem w skali światowej.

UN meeting_blue (2)W ostatnim czasie natomiast, Zgromadzenie ogólne przyjęło 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się następujący: „Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie”. Wyznaczonym „terminem” osiągnięcia celu jest rok 2030. W dniu 17 października, obok Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moon’a, na mównicy stanęły osoby żyjące w ubóstwie. Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach, najbardziej potrzebujących, w modlitwie i w naszym zaangażowaniu na rzecz zmiany ich sytuacji.

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 646