Rozmowy klimatyczne w Paryżu – nadzieja, wyzwania, działanie

Thermometer[UN-NGO] S. Catherine Prendergast przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

Świat podejmuje działania dla ratowania swego istnienia. Na Szczycie COP21 – 21. spotkaniu sygnatariuszy Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Klimatu – dnia 21grudnia 2015 roku doszło do historycznego uzgodnienia w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym związanym z emisją dwutlenku węgla. Powyższy wyraz zatroskania panstw o zmiany klimatu musi obecnie zostać przełożony na konkretne działania. Obserwatorkami paryskiego wydarzenia były m. in. S. Catherine Prendergast i S. Monique Javouhey, Siostry Miłosierdzia będące reprezentantami Zgromadzenia w ONZ.

PODJĘTE DECYZJE: Ok. 200 państw obecnych na szczycie wynegocjowało układ wzywający do ograniczenia wzrostu ocieplenia maksimum do 2`C powyżej poziomu pre-industrialnego, a docelowo do 1,5 ‘C. Wymagać to będzie ustalenia (najszybciej jak to możliwe) limitów emisji. W następnej kolejności państwa będą musiały określić zakładane przez siebie wielkości docelowe, a co pięć lat sporządzać przedmiotowe sprawozdania z osiągniętych postępów. Wypracowany dokument ustala także dofinansowanie działań krajów rozwijających się w zakresie projektów klimatycznych. Otrzymają one do 2020 r. łącznie 100 mld dolarów.

CZEGO NALEŻY SIĘ SPODZIEWAĆ : Rezultatem uzgodnień powinny być zmiany widoczne w takich dziedzinach, jak: redukcja użycia paliw… i negatywnych tego skutków, wzrost wykorzystania zrownoważonych źródeł energii i technologii pokrewnych, zwiększenie tzw. zielonej ekonomii (przyjazne dla środowiska zawody i towary), wiekszy zasięg działań w zakresie sadzenia i ochrony drzew oraz oczyszczania powietrza.

WYZWANIA: Aby wypracowany dokument był prawnie wiążący, musi zostać podpisany przez co najmniej 55 ze 195 państw, które były za ustalonym jego kształtem. Dodatkowo państwa te powinny stanowić grupę emitującą na łącznym poziomie ponad 55% emisji całkowitej. Dokument podpisywany będzie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w okresie od 22 kwietnia 2016 do 21 kwietnia 2017. Podjęte uzgodnienia nie stanowią, W JAKI SPOSÓB sygnatariusze mają osiągnąć określone cele. Nie przewidziano także żadnych sankcji czy kar w przedmiocie realizacji postanowień. Co więcej, założenia państw sprzed szczytu COP21 wskazywałyby na ocieplenie na poziomie 2,7 ‘C. Skutkiem Szczytu Paryskiego było jednak połączenie się aktywistów z całego świata. Ponieważ stopień realizacji dokumentu COP21 ukazać mają przedkładane sprawozdania, społeczeństwo obywatelskie niewątpliwie wykorzysta ten instrument do wywierania nacisku (poprzez protesty czy inne prawne możliwości ) na rządy, celem wyegzekwowania danych obietnic.

CO MOŻEMY ZROBIĆ? : Najpierw zapoznać się z planami własnego rządu. Następnie wystosować list do przywódców państwowych zachęcający ich do ratyfikacji umowy COP21 i spełnienia danych obietnic. Uczyńmy to przed 22 kwietnia 2016 r.

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 954