10-lecie Duszpasterstwa Osób Starszych w Brazyli

Pastoral da Pessoa Idosa (1)[Prowincja Kurytyby – Brazylia] Duszpasterstwo Osób Starszych zostało powołane do życia w 2004 r., jako organizacja pozostająca w ścisłym związku z Konferencją Episkopatu Brazylii (CNBB), mająca swoją siedzibę główną w Kurytybie. Jego głównym celem są comiesięczne odwiedziny w domach osób starszych, znajdujących się w trudnej sytuacji w związku ze swym stanem fizycznym, ubóstwem, opuszczeniem, samotnością. Podejmowane są różnego rodzaju starania, by podkreślić godność osoby w jej kontekście rodzinnym, informując o stanie zdrowia, broniąc jej praw, zapobiegając przemocy i innym nadużyciom ze strony bliskich.

Obchodzące w tym roku 10. rocznicę istnienia Duszpasterstwo Osób Starszych pragnie zaznaczyć swój ogólnokrajowy zasięg, którego osiągnęło w ciągu ostatniego 10-lecia. Jest bowiem obecne we wszystkich stanach Brazylii, w 834 gminach (17% wszystkich gmin Brazylijskich), w 4.635 małych społecznościach, w 1.327 parafiach (12%); w 187 diecezjach (71%). Miesięcznie organizacja dociera średnio do 140.640 osób starszych i do 113.231 rodzin. Posługę wolontariuszy pełni 18.080 lokalnych “liderów”, odpowiednio przeszkolonych w zakresie misji, która jest misją wiary i miłości bliźniego.

Od samego początku w posługę w ramach Duszpasterstwa włączyły się Siostry Miłosierdzia z różnych Prowincji brazylijskich. Od roku 2010 służba ta podlega koordynacji na poziomie narodowym, gdzie rolę koordynatorki pełni obecnie Siostra z Prowincji Kurytyby, powołana do tego zadania przez Prezydium Konferencji Episkopatu Brazylii w porozumieniu z Wizytatorką i jej Radą.

Obchody 10. rocznicy istnienia Duszpasterstwa Osób Starszych dały nowy impuls dla jego działalności oraz przekonanie, że nie możemy wycofać się z tej misji. Oby „każda wspólnota z życzliwym zrozumieniem towarzyszyła tym, którzy się starzeją” – napisał w swym ostatnim Wielkopostnym Orędziu odchodzący z tej ziemi Jan Paweł II. Jego przesłanie skłania nad do wytrwałości i ufności, że stopniowo brazylijskie społeczeństwo, a zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami publicznymi, zdadzą sobie sprawę, jak bardzo ta dziedzina życia społecznego potrzebuje „inwestycji”. Jak powiedział Papież Franciszek podczas odwiedzin jednej z Faveli Rio de Janeiro w 2013 r.: „Nie będzie harmonii i szczęścia w społeczeństwie ignorującym, spychającym na margines i pozostawiającym na peryferiach jakąś część samego siebie.”

Obecnie w Brazylii mieszka ponad 25 milionów ludzi powyżej 60 roku życia (12% całej populacji). W tym przedziale wiekowym najszybciej wzrasta liczba osób, które ukończyły 80 lat, czyli tych, które są najsłabsze. Niestety, brazylijskie społeczeństwo nie jest przygotowane na ten postępujący proces starzenia się swych członków i nie dysponuje przez to wystarczającą ilością zasobów, odpowiednich dla wsparcia osób starszych i ich rodzin. Dostępne usługi nie różnią się niczym od tych sprzed 100 lat: tradycyjne domy opieki, zwane obecnie Instytucjami Opieki Długoterminowej dla Osób Starszych. W 2008 r. Sekretariat Praw Człowieka przeprowadził ankietę, która pokazała, że w instytucjach tego typu mieszka mniej niż 0,5 % osób w podeszłym wieku. Zatem 99,5 % osób starszych pozostaje w domach (mieszkając samotnie lub z rodziną), co jest wystarczającym argumentem dla konieczności jeszcze większego zainwestowania w Duszpasterstwo Osób Starszych, skoncentrowane na trosce o najsłabszych w ich domach oraz w najuboższych częściach kraju.

S. Terezinha Tortelli SM

 Pastoral da Pessoa Idosa (2)  Pastoral da Pessoa Idosa (4)  Pastoral da Pessoa Idosa (3)
Views: 4 837