Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (391 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (206 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (209 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (308 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (369 pobrań) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (268 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (254 pobrania) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (276 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (178 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (221 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (234 pobrania) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (203 pobrania) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (258 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (211 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (238 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (182 pobrania) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (132 pobrania) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (70 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (264 pobrania) [EXE]
2012/06 Wspólnota (254 pobrania) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (177 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (267 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (180 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (305 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (335 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (238 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (206 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (189 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (174 pobrania) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (155 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (173 pobrania) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (170 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (256 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (193 pobrania) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (182 pobrania) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (163 pobrania) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (160 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (127 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (222 pobrania) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (333 pobrania) [PPS]
2017/11 Początki (112 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (168 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (197 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (184 pobrania) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (227 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (193 pobrania) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (226 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (176 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (163 pobrania) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (174 pobrania) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (150 pobrań) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (149 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (134 pobrania) [PPS]
2016/01 Epifania (141 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (163 pobrania) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (147 pobrań) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (164 pobrania) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (131 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (121 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (276 pobrań) [PPS]
2017/12 Wcielenie (198 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (71 pobrań) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (170 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (231 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (277 pobrań) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (218 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (272 pobrania) [PPS]
2012/11 CREDO (208 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (191 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (192 pobrania) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (150 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (156 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (182 pobrania) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (402 pobrania) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (135 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (123 pobrania) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (282 pobrania) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (169 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (132 pobrania) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (147 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (141 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (125 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (141 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (180 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (83 pobrania) [PPS]