Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (410 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (226 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (228 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (327 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (387 pobrań) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (287 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (272 pobrania) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (293 pobrania) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (195 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (237 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (250 pobrań) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (218 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (276 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (227 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (254 pobrania) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (198 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (148 pobrań) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (90 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (283 pobrania) [EXE]
2012/06 Wspólnota (272 pobrania) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (193 pobrania) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (285 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (195 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (324 pobrania) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (353 pobrania) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (255 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (219 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (205 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (192 pobrania) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (169 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (189 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (187 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (274 pobrania) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (208 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (216 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (186 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (181 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (143 pobrania) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (244 pobrania) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (378 pobrań) [PPS]
2017/11 Początki (133 pobrania) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (184 pobrania) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (217 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (208 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (245 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (209 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (242 pobrania) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (194 pobrania) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (176 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (189 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (168 pobrań) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (168 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (149 pobrań) [PPS]
2016/01 Epifania (154 pobrania) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (180 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (167 pobrań) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (179 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (147 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (139 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (324 pobrania) [PPS]
2017/12 Wcielenie (242 pobrania) [PPS]
2018/02 Wielki Post (87 pobrań) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (214 pobrania) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (249 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (294 pobrania) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (233 pobrania) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (286 pobrań) [PPS]
2012/11 CREDO (223 pobrania) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (207 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (206 pobrań) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (170 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (175 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (199 pobrań) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (435 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (150 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (137 pobrań) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (312 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (188 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (150 pobrań) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (161 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (159 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (139 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (159 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (222 pobrania) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (103 pobrania) [PPS]