Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (542 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (330 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (332 pobrania) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (432 pobrania) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (509 pobrań) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (399 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (378 pobrań) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (439 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (300 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (368 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (355 pobrań) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (319 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (384 pobrania) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (330 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (385 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (288 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (248 pobrań) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (180 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (387 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (381 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (297 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (398 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (285 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (436 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (464 pobrania) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (357 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (313 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (305 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (286 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (264 pobrania) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (291 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (283 pobrania) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (428 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (314 pobrania) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (356 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (301 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (303 pobrania) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (246 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (373 pobrania) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (639 pobrań) [PPS]
2017/11 Początki (216 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (279 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (315 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (301 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (335 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (334 pobrania) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (342 pobrania) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (296 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (278 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (279 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (260 pobrań) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (288 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (259 pobrań) [PPS]
2016/01 Epifania (239 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (275 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (267 pobrań) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (266 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (247 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (223 pobrania) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (572 pobrania) [PPS]
2017/12 Wcielenie (502 pobrania) [PPS]
2018/02 Wielki Post (182 pobrania) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (456 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (376 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (423 pobrania) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (339 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (377 pobrań) [PPS]
2012/11 CREDO (316 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (296 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (310 pobrań) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (264 pobrania) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (275 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (302 pobrania) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (618 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (243 pobrania) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (249 pobrań) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (453 pobrania) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (286 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (241 pobrań) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (250 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (260 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (237 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (264 pobrania) [PPS]
2018/01 Pokój (453 pobrania) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (187 pobrań) [PPS]