Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (321 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (153 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (156 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (174 pobrania) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (315 pobrań) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (221 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (172 pobrania) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (227 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (134 pobrania) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (171 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (194 pobrania) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (140 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (216 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (164 pobrania) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (197 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (145 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (95 pobrań) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (32 pobrania) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (181 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (211 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (134 pobrania) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (207 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (137 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (260 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (287 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (196 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (164 pobrania) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (142 pobrania) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (129 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (116 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (106 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (115 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (148 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (150 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (121 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (121 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (106 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (78 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (148 pobrań) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (216 pobrań) [PPS]
2017/11 Początki (65 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (125 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (148 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (150 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (192 pobrania) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (157 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (180 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (142 pobrania) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (118 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (135 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (107 pobrań) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (104 pobrania) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (94 pobrania) [PPS]
2016/01 Epifania (103 pobrania) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (126 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (90 pobrań) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (118 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (87 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (83 pobrania) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (169 pobrań) [PPS]
2017/12 Wcielenie (95 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (29 pobrań) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (60 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (184 pobrania) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (234 pobrania) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (184 pobrania) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (207 pobrań) [PPS]
2012/11 CREDO (160 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (154 pobrania) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (153 pobrania) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (114 pobrania) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (114 pobrania) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (123 pobrania) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (323 pobrania) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (93 pobrania) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (87 pobrań) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (208 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (130 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (87 pobrań) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (98 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (89 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (86 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (84 pobrania) [PPS]
2018/01 Pokój (81 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (29 pobrań) [PPS]