Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (569 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (355 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (350 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (450 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (538 pobrań) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (421 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (399 pobrań) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (462 pobrania) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (321 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (391 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (372 pobrania) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (340 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (406 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (347 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (404 pobrania) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (306 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (273 pobrania) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (191 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (410 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (402 pobrania) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (317 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (420 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (305 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (453 pobrania) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (484 pobrania) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (379 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (333 pobrania) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (324 pobrania) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (312 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (284 pobrania) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (312 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (305 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (448 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (335 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (379 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (327 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (321 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (267 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (395 pobrań) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (684 pobrania) [PPS]
2017/11 Początki (230 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (291 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (333 pobrania) [EXE]
2012/12 Słowo (319 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (350 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (355 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (360 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (314 pobrania) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (299 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (296 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (280 pobrań) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (307 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (274 pobrania) [PPS]
2016/01 Epifania (261 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (295 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (286 pobrań) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (288 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (270 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (233 pobrania) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (617 pobrań) [PPS]
2017/12 Wcielenie (545 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (194 pobrania) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (502 pobrania) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (398 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (444 pobrania) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (360 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (397 pobrań) [PPS]
2012/11 CREDO (337 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (315 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (331 pobrań) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (279 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (289 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (323 pobrania) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (648 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (263 pobrania) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (278 pobrań) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (480 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (312 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (257 pobrań) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (271 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (286 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (259 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (277 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (496 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (199 pobrań) [PPS]