Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (282 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (124 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (111 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (146 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (283 pobrania) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (185 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (143 pobrania) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (199 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (103 pobrania) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (140 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (155 pobrań) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (101 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (188 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (137 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (163 pobrania) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (120 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (62 pobrania) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (135 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (181 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (106 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (171 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (112 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (226 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (250 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (162 pobrania) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (137 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (115 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (100 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (90 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (79 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (89 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (117 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (112 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (95 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (92 pobrania) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (77 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (52 pobrania) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (104 pobrania) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (121 pobrań) [PPS]
2017/11 Początki (41 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (101 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (117 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (125 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (163 pobrania) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (120 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (134 pobrania) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (116 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (76 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (96 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (72 pobrania) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (80 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (66 pobrań) [PPS]
2016/01 Epifania (71 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (94 pobrania) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (62 pobrania) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (89 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (59 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (54 pobrania) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (92 pobrania) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (135 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (186 pobrań) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (157 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (167 pobrań) [PPS]
2012/11 CREDO (118 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (120 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (120 pobrań) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (88 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (88 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (96 pobrań) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (272 pobrania) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (60 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (60 pobrań) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (177 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (97 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (60 pobrań) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (72 pobrania) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (57 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (59 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (52 pobrania) [PPS]