Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (479 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (275 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (278 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (378 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (450 pobrań) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (347 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (325 pobrań) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (385 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (248 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (317 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (299 pobrań) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (271 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (325 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (277 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (330 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (242 pobrania) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (201 pobrań) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (139 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (336 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (328 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (241 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (338 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (237 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (381 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (409 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (306 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (261 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (254 pobrania) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (237 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (216 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (236 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (232 pobrania) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (367 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (257 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (295 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (241 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (240 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (193 pobrania) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (318 pobrań) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (514 pobrania) [PPS]
2017/11 Początki (181 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (229 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (259 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (248 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (287 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (289 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (289 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (246 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (225 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (229 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (212 pobrań) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (238 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (202 pobrania) [PPS]
2016/01 Epifania (192 pobrania) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (225 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (214 pobrania) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (221 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (196 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (188 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (453 pobrania) [PPS]
2017/12 Wcielenie (390 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (140 pobrań) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (331 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (322 pobrania) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (371 pobrań) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (284 pobrania) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (332 pobrania) [PPS]
2012/11 CREDO (267 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (252 pobrania) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (253 pobrania) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (213 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (221 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (247 pobrań) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (547 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (195 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (183 pobrania) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (385 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (231 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (194 pobrania) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (204 pobrania) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (205 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (187 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (216 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (338 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (149 pobrań) [PPS]