Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (406 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (223 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (223 pobrania) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (323 pobrania) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (384 pobrania) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (283 pobrania) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (268 pobrań) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (290 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (190 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (234 pobrania) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (245 pobrań) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (215 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (271 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (224 pobrania) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (250 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (195 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (145 pobrań) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (87 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (280 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (268 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (191 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (282 pobrania) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (192 pobrania) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (321 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (350 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (253 pobrania) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (217 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (202 pobrania) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (187 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (167 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (185 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (183 pobrania) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (268 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (205 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (211 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (181 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (175 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (139 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (238 pobrań) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (366 pobrań) [PPS]
2017/11 Początki (127 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (180 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (213 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (205 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (242 pobrania) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (206 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (239 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (192 pobrania) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (175 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (187 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (164 pobrania) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (165 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (146 pobrań) [PPS]
2016/01 Epifania (151 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (175 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (163 pobrania) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (175 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (146 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (135 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (309 pobrań) [PPS]
2017/12 Wcielenie (230 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (83 pobrania) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (199 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (246 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (290 pobrań) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (229 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (283 pobrania) [PPS]
2012/11 CREDO (220 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (203 pobrania) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (203 pobrania) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (167 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (172 pobrania) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (195 pobrań) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (428 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (147 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (133 pobrania) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (306 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (185 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (147 pobrań) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (160 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (152 pobrania) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (136 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (157 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (208 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (99 pobrań) [PPS]