Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (464 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (264 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (270 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (366 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (432 pobrania) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (332 pobrania) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (315 pobrań) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (372 pobrania) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (234 pobrania) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (307 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (289 pobrań) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (258 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (314 pobrania) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (265 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (316 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (231 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (182 pobrania) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (129 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (317 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (312 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (228 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (323 pobrania) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (229 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (368 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (396 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (294 pobrania) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (251 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (240 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (227 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (207 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (227 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (218 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (353 pobrania) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (243 pobrania) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (275 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (225 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (227 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (176 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (300 pobrań) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (477 pobrań) [PPS]
2017/11 Początki (172 pobrania) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (219 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (250 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (240 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (280 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (276 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (277 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (231 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (208 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (220 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (204 pobrania) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (229 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (192 pobrania) [PPS]
2016/01 Epifania (185 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (211 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (202 pobrania) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (209 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (181 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (171 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (418 pobrań) [PPS]
2017/12 Wcielenie (355 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (124 pobrania) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (297 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (310 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (362 pobrania) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (271 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (317 pobrań) [PPS]
2012/11 CREDO (258 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (245 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (243 pobrania) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (201 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (208 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (233 pobrania) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (528 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (185 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (169 pobrań) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (366 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (224 pobrania) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (182 pobrania) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (195 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (192 pobrania) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (174 pobrania) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (201 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (308 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (139 pobrań) [PPS]