Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (307 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (140 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (143 pobrania) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (162 pobrania) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (303 pobrania) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (207 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (161 pobrań) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (216 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (122 pobrania) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (159 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (183 pobrania) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (120 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (207 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (153 pobrania) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (182 pobrania) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (134 pobrania) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (83 pobrania) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (162 pobrania) [EXE]
2012/06 Wspólnota (195 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (122 pobrania) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (190 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (127 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (244 pobrania) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (269 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (179 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (151 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (132 pobrania) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (116 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (106 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (95 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (103 pobrania) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (138 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (136 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (111 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (112 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (92 pobrania) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (67 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (126 pobrań) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (182 pobrania) [PPS]
2017/11 Początki (56 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (114 pobrania) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (132 pobrania) [EXE]
2012/12 Słowo (140 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (181 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (138 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (165 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (133 pobrania) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (106 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (125 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (88 pobrań) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (96 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (83 pobrania) [PPS]
2016/01 Epifania (89 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (112 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (77 pobrań) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (105 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (74 pobrania) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (69 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (137 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (166 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (222 pobrania) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (172 pobrania) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (196 pobrań) [PPS]
2012/11 CREDO (147 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (137 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (136 pobrań) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (103 pobrania) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (102 pobrania) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (110 pobrań) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (293 pobrania) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (78 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (73 pobrania) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (195 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (114 pobrania) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (76 pobrań) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (86 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (75 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (75 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (69 pobrań) [PPS]