Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (430 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (245 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (245 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (344 pobrania) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (404 pobrania) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (307 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (290 pobrań) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (337 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (210 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (280 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (268 pobrań) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (238 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (293 pobrania) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (244 pobrania) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (293 pobrania) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (210 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (161 pobrań) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (110 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (297 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (286 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (206 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (297 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (210 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (342 pobrania) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (371 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (271 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (231 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (218 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (205 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (183 pobrania) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (207 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (199 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (323 pobrania) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (223 pobrania) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (245 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (202 pobrania) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (201 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (156 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (273 pobrania) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (434 pobrania) [PPS]
2017/11 Początki (150 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (197 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (230 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (220 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (261 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (252 pobrania) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (253 pobrania) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (207 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (188 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (201 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (182 pobrania) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (205 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (169 pobrań) [PPS]
2016/01 Epifania (166 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (192 pobrania) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (180 pobrań) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (191 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (160 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (152 pobrania) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (377 pobrań) [PPS]
2017/12 Wcielenie (315 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (103 pobrania) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (263 pobrania) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (290 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (336 pobrań) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (247 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (298 pobrań) [PPS]
2012/11 CREDO (239 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (224 pobrania) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (221 pobrań) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (181 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (189 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (214 pobrania) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (497 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (166 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (150 pobrań) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (341 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (205 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (161 pobrań) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (173 pobrania) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (171 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (153 pobrania) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (178 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (270 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (118 pobrań) [PPS]