Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (381 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (199 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (201 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (299 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (355 pobrań) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (260 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (244 pobrania) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (265 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (167 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (211 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (224 pobrania) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (192 pobrania) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (245 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (200 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (230 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (173 pobrania) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (122 pobrania) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (61 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (254 pobrania) [EXE]
2012/06 Wspólnota (243 pobrania) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (169 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (260 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (170 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (296 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (328 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (230 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (194 pobrania) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (179 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (163 pobrania) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (146 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (162 pobrania) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (159 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (242 pobrania) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (181 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (152 pobrania) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (154 pobrania) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (147 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (118 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (202 pobrania) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (299 pobrań) [PPS]
2017/11 Początki (101 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (156 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (187 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (174 pobrania) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (219 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (183 pobrania) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (215 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (168 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (151 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (165 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (141 pobrań) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (142 pobrania) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (126 pobrań) [PPS]
2016/01 Epifania (132 pobrania) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (153 pobrania) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (139 pobrań) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (155 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (123 pobrania) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (110 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (242 pobrania) [PPS]
2017/12 Wcielenie (166 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (57 pobrań) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (137 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (221 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (267 pobrań) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (207 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (264 pobrania) [PPS]
2012/11 CREDO (199 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (181 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (183 pobrania) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (141 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (144 pobrania) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (172 pobrania) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (375 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (125 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (113 pobrań) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (259 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (158 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (124 pobrania) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (137 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (127 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (117 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (124 pobrania) [PPS]
2018/01 Pokój (145 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (63 pobrania) [PPS]