Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (517 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (303 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (313 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (413 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (487 pobrań) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (380 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (356 pobrań) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (419 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (283 pobrania) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (350 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (334 pobrania) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (299 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (367 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (312 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (361 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (269 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (231 pobrań) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (168 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (367 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (361 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (280 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (380 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (266 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (416 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (442 pobrania) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (337 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (290 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (286 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (267 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (241 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (271 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (263 pobrania) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (409 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (292 pobrania) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (336 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (275 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (284 pobrania) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (224 pobrania) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (352 pobrania) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (603 pobrania) [PPS]
2017/11 Początki (204 pobrania) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (266 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (289 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (279 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (319 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (318 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (321 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (278 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (254 pobrania) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (258 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (242 pobrania) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (268 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (238 pobrań) [PPS]
2016/01 Epifania (219 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (254 pobrania) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (243 pobrania) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (247 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (225 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (209 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (542 pobrania) [PPS]
2017/12 Wcielenie (469 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (170 pobrań) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (417 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (355 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (404 pobrania) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (321 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (362 pobrania) [PPS]
2012/11 CREDO (298 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (280 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (289 pobrań) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (246 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (255 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (283 pobrania) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (587 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (223 pobrania) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (222 pobrania) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (428 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (263 pobrania) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (222 pobrania) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (231 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (232 pobrania) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (216 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (248 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (416 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (176 pobrań) [PPS]