Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (343 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (177 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (177 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (272 pobrania) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (328 pobrań) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (235 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (217 pobrań) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (239 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (145 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (190 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (203 pobrania) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (169 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (227 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (175 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (208 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (158 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (107 pobrań) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (42 pobrania) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (234 pobrania) [EXE]
2012/06 Wspólnota (221 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (147 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (225 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (148 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (277 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (305 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (208 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (178 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (156 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (147 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (127 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (144 pobrania) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (138 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (221 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (165 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (130 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (135 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (128 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (93 pobrania) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (164 pobrania) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (254 pobrania) [PPS]
2017/11 Początki (75 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (136 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (170 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (161 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (207 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (168 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (198 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (155 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (135 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (146 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (130 pobrań) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (115 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (104 pobrania) [PPS]
2016/01 Epifania (114 pobrania) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (136 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (120 pobrań) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (139 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (102 pobrania) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (92 pobrania) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (202 pobrania) [PPS]
2017/12 Wcielenie (130 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (38 pobrań) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (91 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (206 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (248 pobrań) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (193 pobrania) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (244 pobrania) [PPS]
2012/11 CREDO (181 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (168 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (167 pobrań) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (127 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (127 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (158 pobrań) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (346 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (111 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (95 pobrań) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (231 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (142 pobrania) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (105 pobrań) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (119 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (104 pobrania) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (97 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (101 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (110 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (41 pobrań) [PPS]