Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (510 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (299 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (309 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (405 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (483 pobrania) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (376 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (353 pobrania) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (414 pobrania) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (278 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (345 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (330 pobrań) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (296 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (363 pobrania) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (304 pobrania) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (356 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (266 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (226 pobrań) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (160 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (362 pobrania) [EXE]
2012/06 Wspólnota (357 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (276 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (375 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (263 pobrania) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (411 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (438 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (334 pobrania) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (287 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (283 pobrania) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (263 pobrania) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (237 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (267 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (260 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (402 pobrania) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (287 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (330 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (270 pobrań) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (276 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (219 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (346 pobrań) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (579 pobrań) [PPS]
2017/11 Początki (202 pobrania) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (263 pobrania) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (285 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (276 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (314 pobrania) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (315 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (316 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (274 pobrania) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (251 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (255 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (239 pobrań) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (266 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (234 pobrania) [PPS]
2016/01 Epifania (215 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (250 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (240 pobrań) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (242 pobrania) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (222 pobrania) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (207 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (519 pobrań) [PPS]
2017/12 Wcielenie (448 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (166 pobrań) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (395 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (351 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (401 pobrań) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (318 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (357 pobrań) [PPS]
2012/11 CREDO (293 pobrania) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (275 pobrań) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (281 pobrań) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (241 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (251 pobrań) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (280 pobrań) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (579 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (220 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (218 pobrań) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (422 pobrania) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (259 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (217 pobrań) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (226 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (228 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (213 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (242 pobrania) [PPS]
2018/01 Pokój (395 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (174 pobrania) [PPS]