Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (419 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (233 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (233 pobrania) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (331 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (395 pobrań) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (295 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (280 pobrań) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (302 pobrania) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (200 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (248 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (259 pobrań) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (226 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (284 pobrania) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (237 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (261 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (203 pobrania) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (154 pobrania) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (105 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (291 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (278 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (198 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (290 pobrań) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (202 pobrania) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (331 pobrań) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (360 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (261 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (224 pobrania) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (211 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (197 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (174 pobrania) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (196 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (191 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (288 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (214 pobrania) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (229 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (194 pobrania) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (191 pobrań) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (148 pobrań) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (256 pobrań) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (407 pobrań) [PPS]
2017/11 Początki (141 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (188 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (224 pobrania) [EXE]
2012/12 Słowo (213 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (250 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (216 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (245 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (200 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (181 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (194 pobrania) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (172 pobrania) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (173 pobrania) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (158 pobrań) [PPS]
2016/01 Epifania (159 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (185 pobrań) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (172 pobrania) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (183 pobrania) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (153 pobrania) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (146 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (352 pobrania) [PPS]
2017/12 Wcielenie (269 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (93 pobrania) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (239 pobrań) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (259 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (302 pobrania) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (238 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (290 pobrań) [PPS]
2012/11 CREDO (227 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (214 pobrania) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (211 pobrań) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (174 pobrania) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (182 pobrania) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (204 pobrania) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (460 pobrań) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (155 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (142 pobrania) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (329 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (193 pobrania) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (154 pobrania) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (166 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (164 pobrania) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (146 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (168 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (248 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (112 pobrań) [PPS]