Galeria Prezentacji

Św. Wincenty a Paulo

2009/09 Święty Wincenty a Paulo «2009» (489 pobrań) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (282 pobrania) [EXE]
2010/09 Litania do Św. Wincentego (289 pobrań) [PPS]
2011/09 Święty Wincenty o modlitwie (388 pobrań) [EXE]
2012/09 Służyć jak Święty Wincenty (464 pobrania) [PPS]
2013/09 Serce Świętego Wincentego (358 pobrań) [PPS]
2014/08 DOŚWIADCZENIE Z CHÂTILLON (333 pobrania) [PPS]
2014/09 ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO – CZŁOWIEK BOŻY (399 pobrań) [PPS]
2016/09 Słowa Wincentego – inspiracją naszej modlitwy (260 pobrań) [PPS]

Św. Ludwika de Marillac

2010/03 Święta Ludwika de Marillac – kontemplatyk i mistyk (328 pobrań) [EXE]
2011/03 Z myśli i notatek św. Ludwiki de Marillac (311 pobrań) [EXE]
2012/03 Módlmy się z św. Ludwiką de Marillac (279 pobrań) [PPS]
2012/03Ludwika de Marillac: Święta dla wszystkich[VIDEO]
2013/03 LUDWIKA DE MARILLAC I WIARA (339 pobrań) [PPS]
2013/08 Ludwika de Marillac – Zaakceptować to, kim jestem (286 pobrań) [PPS]
2014/03 RADOŚĆ EWANGELII W ŻYCIU ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC (341 pobrań) [PPS]
2014/06 MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ (251 pobrań) [PPS]
2016/05 Modlimy się wraz z Maryją i św. Ludwiką (210 pobrań) [PPS]
2018/05 Święta Ludwika de Marillac (146 pobrań) [PPS]

Duchowość wincentyńska

2012/06 Wspólnota (exe) (346 pobrań) [EXE]
2012/06 Wspólnota (339 pobrań) [PPS]
2013/01 ŚWIĘTA ELŻBIETA ANNA SETON (258 pobrań) [PPS]
2013/02 ŻYCIE W PEŁNI (353 pobrania) [PPS]
2013/05 PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY (247 pobrań) [PPS]
2013/10 ZGROMADZONE RAZEM (392 pobrania) [PPS]
2013/11 SŁUŻBA UBOGIM W CHARYZMACIE WINCENTYŃSKIM (420 pobrań) [PPS]
2014/02 MISTYKA MIŁOSIERDZIA (317 pobrań) [PPS]
2014/07 DUCHOWA DROGA ŚW. KATARZYNY -18 LIPCA (269 pobrań) [PPS]
2014/11 Wincentyńskie Życie Konsekrowane (265 pobrań) [PPS]
2015/01 Odwaga Miłosierdzia (248 pobrań) [PPS]
2015/05 ODWAGA MIŁOSIERDZIA DLA NOWEGO ZAPAŁU MISYJNEGO (225 pobrań) [PPS]
2015/06 COŚ „NOWEGO” (251 pobrań) [PPS]
2015/07 ZBAWCZA MOC UBOGICH (241 pobrań) [PPS]
2016/04 Śluby - źródło siły (378 pobrań) [PPS]
2016/08 Wincentyńskie Dni Młodzieży (267 pobrań) [PPS]
2016/11 KATARZYNA LABOURÉ (310 pobrań) [PPS]
2017/01 źródła charyzmatu wincentyńskiego (252 pobrania) [PPS]
2017/05 Droga do świętości (254 pobrania) [PPS]
2017/06 Służba Ubogim – na peryferiach (203 pobrania) [PPS]
2017/07 18 lipca 1830 (327 pobrań) [PPS]
2017/09 Przyjąć Przybysza (540 pobrań) [PPS]
2017/11 Początki (189 pobrań) [PPS]

Rok Liturgiczny

2012/04 Wielkanoc (247 pobrań) [EXE]
2012/05 Hymn do Maryi (271 pobrań) [EXE]
2012/12 Słowo (259 pobrań) [PPS]
2013/04 DROGA ŚWIATŁA (298 pobrań) [PPS]
2013/06 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA (299 pobrań) [PPS]
2013/08 ZDROWAŚ MARYJO (300 pobrań) [PPS]
2013/12 BÓG - DZIECIĘ, BÓG - MIŁOŚĆ (256 pobrań) [PPS]
2014/04 UMYWANIE NÓG (235 pobrań) [PPS]
2014/05 MAGNIFICAT UBOGICH I POKORNYCH (239 pobrań) [PPS]
2014/12 KSIĄŻĘ POKOJU (222 pobrania) [PPS]
2015/04 POWRÓCIĆ DO GALILEI (246 pobrań) [PPS]
2015/08 LITANIA LORETAŃSKA (215 pobrań) [PPS]
2016/01 Epifania (198 pobrań) [PPS]
2016/02 Uczynki miłosierdzia - wielkopostna droga (234 pobrania) [PPS]
2016/12 Wierność Pana trwa na wieki (224 pobrania) [PPS]
2017/03 ‘TAK’ Maryi (229 pobrań) [PPS]
2017/04 Zmartwychwstanie – dar nadziei (206 pobrań) [PPS]
2017/07 Drogocenna Krew (196 pobrań) [PPS]
2017/10 Różaniec - drogą do Jezusa (476 pobrań) [PPS]
2017/12 Wcielenie (413 pobrań) [PPS]
2018/02 Wielki Post (148 pobrań) [PPS]
2018/04 Zmartwychwstanie (352 pobrania) [PPS]

„Mamy szczęście być córkami Kościoła Świętego...”

2011/04 Jan Paweł II i charyzmat wincentyński (331 pobrań) [EXE]
2012/07 Pieśń Słoneczna (382 pobrania) [PPS]
2012/08 Porta Fidei (298 pobrań) [PPS]
2012/10 Nowa Ewangelizacja (342 pobrania) [PPS]
2012/11 CREDO (276 pobrań) [PPS]
2013/07 DUCHOWOŚĆ KOMUNII (262 pobrania) [PPS]
2014/01 POKÓJ – „TAK, TO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH!” (264 pobrania) [PPS]
2014/10 MARYJA, MATKA EWANGELIZACJI (227 pobrań) [PPS]
2015/02 Życie Konsekrowane - ikona Chrystusa Przemienionego (233 pobrania) [PPS]
2015/03 Rozpoznawajcie (261 pobrań) [PPS]
2015/09 BRAMA MIŁOSIERDZIA (562 pobrania) [PPS]
2015/10 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN (205 pobrań) [PPS]
2015/11 Rodzina – Światło Pośród Ciemności (193 pobrania) [PPS]
2015/12 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (399 pobrań) [PPS]
2016/02 Karta Zgromadzenia 12 (238 pobrań) [PPS]
2016/03 Lumen Fidei - Maryja i Wiara (202 pobrania) [PPS]
2016/06 Miej miłosierdzie dla nas (212 pobrań) [PPS]
2016/07 Błogosławieni miłosierni (213 pobrań) [PPS]
2016/10 Duch misyjny (198 pobrań) [PPS]
2017/08 Proście Pana żniwa (226 pobrań) [PPS]
2018/01 Pokój (359 pobrań) [PPS]
2018/03 Ewangelia Życia (158 pobrań) [PPS]