Duszpasterstwo więzienne

Penit 11[Hiszpania: Prowincja Madryt – Święta Ludwika] Drodzy przyjaciele, pozwólcie, że opowiem wam o spotkaniu hiszpańskich kapelanów więziennych i ich asystentów, którego temat brzmiał: “Abrazados en la Misericordia” (Uścisk pełen miłosierdzia). Spotkanie odbyło się w dniach 14-16 czerwca i było niezwykle ubogacające.

W poniedziałek, po modlitwie na rozpoczęcie spotkania, Ks. Biskup José Ángel Sainz Meneses (odpowiedzialny z ramienia episkopatu za duszpasterstwo więzienne) przywitał nas i przypomniał, że “jesteśmy wezwani i posłani przez Pana w imieniu Kościoła”. Nie możemy zapomnieć, że jest to rok łaski, który ma nam dodać sił i podnieść świadomość w naszej Diecezji. Następnie, O. Pedro Fernandez Alejo OSsT, nowy Dyrektor Sekretariatu Narodowego Kapelanii Więziennej w Sewilli, wprowadził uczestników w spotkanie teologiczną i praktyczną refleksją “Zaczynając od Miłosierdzia”.

We wtorek, Antonio Ávila Blanco, dyrektor Wyższego Instytutu Duszpasterstwa-UPSA Madryt, przedstawił dwuczęściowy raport pod tytułem: “Duszpasterskie towarzyszenie osobie potrzebującej”. Wyszedł od podstaw psychologicznych reprezentowanych przez różne szkoły (psychoanalizy, logo-terapii, behawioryzmu, nurtów duchowości). Zwrócił uwagę na reologiczny fundament towarzyszenia, który streszcza się w przypowieściach ewangelicznych o Dobrym Pasterzu, Dobrym Samarytaninie i Miłosiernym Ojcu. Następnie poruszył kwestię rozwoju różnych terapeutycznych metod, począwszy od empatycznego słuchania (“istnieją chrześcijanie, którzy poszukują chociaż jednego ucha i nie znajdują go” Bonhoeffer) do analizy urazu, błędu, przebaczenia innym i sobie. Zaznaczył, że “prawa i obowiązki” osoby, której się towarzyszy zakładają istnienie pewnego kontraktu procesu towarzyszenia, mającego swój początek (“pierwsze spotkanie”) i swój koniec.

PENT_12Środowy poranek poświęcony był dzieleniu się dokonaną analizą spotkania, podczas którego doszliśmy do pewnych konkretnych wniosków, m.in. konieczności ujednolicenia tematyki tego typu spotkań, formacji wolontariuszy w dziedzinie pracy socjalnej. Na spotkaniu obecny był z nami prawnik Raquel Benito, który pokrótce zapoznał nas z najnowszymi zmianami w kodeksie karnym, wyjaśniając niektóre z nich, szczególnie nagłaśniane przez media.

Wreszcie O. Florencio Roselló Avellanas, Dyrektor Duszpasterstwa Więziennego, zapoznał nas z planami odnośnie najbliższego Narodowego Kongresu Duszpasterstwa Więziennego, który odbywa się co pięć lat, a w tym roku będzie miał miejsce w dniach 16-18 września w Centrum Duchowości San José. Przed ostatecznym zamknięciem spotkania podpisaliśmy petycję skierowaną do liderów Unii Europejskiej, wzywając ich do nie dehumanizowania sytuacji uchodźców syryjskich, traktowanych niekiedy jak “jeńcy”.

Niech Pasja i Ukrzyżowanie Chrystusa doprowadzą nas do uczestnictwa w Jego zwycięstwie wraz z tymi, których krzyż życia jest najcięższy.

S. Maria z Cortes Astasio Lara,
Siostra Miłosierdzia

Views: 5 760