Projekt „Poznawanie Dziedzictwa Wincentyńskiego”

HPIM0520[Prowincja Belo Horizonte – Brazylia] Kilka Sióstr, które w przeszłości doświadczyły radości z pobytu w Domu Macierzystym i uczestnictwa w Sesji Wincentyńskiej, spotkało się w 2009 r. i zadało sobie pytanie: dlaczego tam pojechałyśmy, w jakim celu, co przywiozłyśmy ze sobą, czym możemy podzielić się z Siostrami? Konsekwencją postawienia tych pytań i towarzyszącej im „pomysłowości” była podjęta konkretna refleksja. 

W 2010 r., w odpowiedzi na propozycję CIEV (Międzynarodowego Centrum Studiów Wincentyńskich) z Bogoty (Kolumbia), aby pomyśleć o podobnym projekcie na szczeblu prowincjalnym, narodził się Projekt „Poznawanie Dziedzictwa Wincentyńskiego”, którego celem jest systematyczne pogłębianie wiedzy o Założycielach.

Wśród wielu form działalności, w ramach Projektu zorganizowano kurs pod nazwą: „Powrót do korzeni”, którego głównym celem jest pogłębienie wiedzy o Dziedzictwie Wincentyńskim i przekazywanie go ze spójnością, podkreślając jego znaczenie i aktualność. Do udziału w kursie zgłosiło się 31 Sióstr.

W dniach 3-5 września 2013 r., w budynkach Świetlicy i Przedszkola Menino Jesus w Belo Horizonte, uczestniczki kursu przeszły pierwszy jego etap pod hasłem: „Wincenty – Syn historii”. Kurs obejmuje trzy etapy, które powinna przejść każda z Sióstr. Pomiędzy kolejnymi sesjami kursu Siostry powinny we własnym zakresie znaleźć czas na lekturę, studium i pogłębienie treści zaproponowanej bibliografii.

Metodą pierwszego etapu kursu były warsztaty, podczas których pracowano indywidualnie i grupowo nad ważnymi wydarzeniami w życiu Zgromadzenia:  Folleville i Châtillon-les-Dombes. Na pracę złożyły się trzy punkty:

  1. Tło historyczne życia św. Wincentego a Paulo
  2. Intuicja św. Wincentego a Paulo
  3. Interpretacja. Nasza tożsamość i światło płynące z historii

Odbyła się również dyskusja panelowa na temat doświadczenia Międzynarodowej Sesji Wincentyńskiej i innych metod formacji proponowanych przez Dom Macierzysty.

Te dni bardzo nas ubogaciły i umocniły w wiernym i twórczym przeżywaniu naszego charyzmatu oraz w działalności w duchu wincentyńskim. To dzięki łączności z historią Siostry mogą być w czasach obecnych świadkami i budowniczymi.

S. Maria Amélia Ferreira Ribeiro SM

 

HPIM0392

HPIM0421

HPIM0494

Views: 4 177