IX Konwent Prowincjalny, 2014

assemb.peru (4)[Prowincja Peru] „W każdym czasie jest jakaś misja do spełnienia w obliczu Boga”. Podejmując odpowiedzialność uczestnictwa w IX Konwencie Prowincjalnym, uroczystym wniesieniem relikwii Sióstr Męczenniczek z Hiszpanii, rozpoczęłyśmy nasze roczne rekolekcje poprzedzające Konwent, głoszone przez Ks. Carlosa Albeiro Brave Velasquez CM. Dzięki nowoczesnym środkom przekazu mogłyśmy wysłuchać na żywo z Hiszpanii konferencji S. Marii Angeles Infantes SM na temat: „Mistyka pierwszych Sióstr: początki Odwagi Miłosierdzia, wyzwanie dla nas dzisiaj”. 

Również inne poruszane podczas rekolekcji tematy (Evangelii Gaudium Papieża Franciszka oraz Odwaga Miłosierdzia a Nowa Ewangelizacja Ks. Javiera Gamero Torres CM) miały pogłębić nasze motywacje w obliczu zbliżającego się Konwentu, abyśmy podjęły dalszą drogę z nowym zapałem misyjnym. Następnie, po przygotowaniach poczynionych przez Siostry z różnych komisji, mogłyśmy przeżyć Konwent 2014, dając się prowadzić Duchowi Świętemu. Spojrzenie wiary pomogło nam w podjęciu refleksji, a po niej konkretnych decyzji według Woli Bożej dotyczącej naszej relacji do Boga, życia wspólnotowego i służby. 

Przed Mszą św. wotywną o Duchu Świętym na rozpoczęcie Konwentu, zebraliśmy się wszyscy na dziedzińcu, gdzie Siostry z Komisji Liturgicznej przygotowały ognisko. Każda z Sióstr zapaliła świecę, przypominającą paschalne przejście ze śmierci do życia, aby jego wewnętrzna moc rozpalała nasze czyny miłosierdzia. Ten symboliczny gest miał nam przypomnieć o konieczności bycia gotowymi i uległymi Duchowi Świętemu, czyniąc z naszego życia pielgrzymkę eucharystyczną, która poprowadzi nas do spotkania z Ubogimi, naszymi prawdziwymi ewangelizatorami.

assembperu1

assembperu2

assembperu3

Aby być gotowymi do przeżycia Konwentu „z sercami uległymi, otwartymi na Ducha Świętego, radosnymi i pełnymi nadziei”, wysłuchałyśmy następujących konferencji: Słowo Boże w duchowości św. Wincentego i św. Ludwiki (Ks. Mario Yepez CM), Chrystus i Kościół Ubogich  (br. Francisco Javier Saenz de Maturana RSC) oraz Ubodzy dzisiaj, wyzwania i trudności (Ks. José Antonio Ubillús Lamadrid CM).

Nie przypadkiem podczas Konwentu czytałyśmy o zakładaniu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, co pozwoliło nam kontemplować i podziwiać odwagę Apostołów. Gdy poszczególne etapy misji osiągały swoją pełnię, Piotr i Jan nakładali ręce i przekazywali wiernym Ducha Świętego.

Ks. Rubén Pedro Borda Montes CM, Dyrektor Prowincjalny, przypomniał nam w swoim raporcie pod tytułem Odczytać na nowo drogę przebytą przez Zgromadzenie, odwagę i misyjny zapał św. Wincentego i św. Ludwiki, które otrzymali oni od Chrystusa. Stanowimy „część tej drogi do świętości, którą wielu przed nami przeszło”, dzięki śmiałości naszych Założycieli i pierwszych Sióstr.  Kolejne Dokumenty Międzykonwentowe: Na skrzyżowaniu, Studnia Jakuba, Nowy Ogień, Proroctwo i Nadzieja, Pozwólmy, by przemieniał nas Duch Święty, motywują nas do umiłowania na nowo naszego powołania, zachowując żywotność i mobilność, aby z apostolską gorliwością odpowiadać na przychodzące wezwania. Ks. Dyrektor przypomniał słowa Ks. Javiera Alvarez CM – „Prorocki charakter Zgromadzenia jest prorockim charakterem wspólnot lokalnych, ponieważ to w nich przeżywamy nasz charyzmat”.

Słuchając Ks. Rubéna doświadczyłyśmy podobnego uczucia, jak uczniowie idący do Emaus: Czyż nasze serca nie pałały, gdy odkrywałyśmy na nowo drogę przebytą dotąd przez Maluczkie Zgromadzenie?

assemb.peru (5) 

 

assemb.peru (7) 

Odwaga jest owocem miłości. Usuńmy kamień, który osłabia naszą śmiałość i impuls misyjny, aby kochać Jezusa i służyć Ubogim tak, jak nasze pierwsze Siostry. Bądźmy nadal świadkami Królestwa i niosącymi nadzieję w naszym pięknym powołaniu Sióstr Miłosierdzia. „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5) – to przesłanie nadziei, które towarzyszyło nam podczas IX Konwentu, przeżywanego w klimacie wiary, szacunku i braterstwa, ku chwale Boga i dla zbawienia Ubogich.

Komisja prasowa Konwentu

 

Views: 5 495