Spotkanie powołaniowe w Rabacie (Maroko).

[Prowincja Hiszpania – Południe] Podczas weekendu w Rabat, 13 i 14 stycznia miało miejsce jedno z dwóch dorocznych spotkań jakie diecezja Rabat oferuje młodym ludziom zainteresowanym powołaniem do życia oddanego Bogu.

Być może ktoś mógłby zapytać: Spotkanie powołaniowe w kraju muzułmańskim?

Diecezja Rabat jest bogatym Kościołem pod względem kulturowym. Wiele osób przyjeżdża do Maroka (głównie do Afryki Subsaharyjskiej) w poszukiwaniu pracy, studiów lub jako migranci. A wielu z nich to chrześcijanie.

Kilka lat temu, w odpowiedzi na zainteresowanie młodych ludzi, diecezja Rabat utworzyła zespół duszpasterstwa powołaniowego, aby towarzyszyć tej grupie, głównie Afrykanom z Afryki Subsaharyjskiej, którzy przybywają do Maroka na studia uniwersyteckie dzięki stypendiom UNESCO.

Zespół składa się z salezjanina pochodzącego z Afryki , franciszkanina amerykańskiego i azjatyckiego oraz europejskiej Siostry Miłosierdzia. Cztery kontynenty i wspólny cel.

W tym ostatnim spotkaniu wzięło udział 25 młodych ludzi z 15 różnych krajów. Tu powszechność Kościoła jest naprawdę żywa.

Trzy osoby konsekrowane podzieliły się swoim doświadczeniem o powołaniu, które później doprowadziło do pytań, dialogu, refleksji … Był także obecny Biskup, który również podzielił się swoim świadectwem. Tematem przewodnim było: “Powołanie i dojrzałość ludzka”.

Pomimo różnic kulturowych i niedogodności związanych z językiem, łaską jest dla mnie podzielić się moim małym, ale wspaniałym doświadczeniem mojego powołania w kraju muzułmańskim.

s. Klara Román Ruiz SM

Views: 5 267