Centrum San José House w Aranjuez – nowy model umowy

170216 San Jose 1[Prowincja Madryt św. Wincenty] S. Maria Eugenia González – Wizytatorka Prowincji Madryt św. Wincenty odpowiedzialnej za Centrum dystrybucji żywności w Aranjuez (Hiszpania), podpisała nową umowę z miejscowym merem miasta, Cristiną Moreno. Według danych dostępnych Pani Moreno, w momencie zainicjowania przez lokalne władze nowego modelu dystrybucji żywności, Dom San Jose w Aranjuez w roku 2016 roku oferował dziennie pomoc 115 osobom. Obecnie kładzie się większy nacisk na stworzenie systemu punktów żywności, w których osoby potrzebujące mogłyby otrzymać żywność trwałą i krótkoterminową, do przygotowania posiłków w domu.

Pani Mer zauważyła, że „ewaluacja, której uczestnikami byli sami beneficjencji projektu, a także Siostry Miłosierdzia i Rada Miasta Aranjuez, dała niezwykle pozytywne wyniki”,  a nowy system służy wzrostowi poczucia godności odbiorców projektu. W ramach podpisanej umowy, Rada Miasta przeznaczy w ciągu roku 20,000 € na wydatki związane z prowadzeniem Centrum.

170216 San Jose 2

Przedmiot umowy zakłada wyjście naprzeciw potrzebom żywieniowym tej części społeczeństwa, która  dotknięta jest ryzykiem wykluczenia społecznego. Beneficjentów projektu typuje Wydział Polityki Społecznej Miasta Aranjuez, biorąc pod uwagę ich sytuację socjo-ekonomiczną. Dla realizacji umowy Rada Miasta zapewnia zatrudnienie personel pomocniczego Centrum oraz dokonuje naboru wolontariuszy pragnących współpracować z Siostrami Miłosierdzia. Nowy model współpracy funkcjonujący od roku pozwala na lepszą, niż dotychczas, odpowiedź na potrzeby rodzin. Darowizny i ofiarowanie swego czasu przez wolontariuszy są dowodem na istniejącą w społeczeństwie solidarność.

Specjalnie powołana komisja mieszana odpowiedzialna jest za nadzór nad realizacją umowy. Cristina Moreno podziękowała Siostrom Miłosierdzia, wolontariuszom i współpracownikom za ich „dobrą robotę” oraz podkreśliła ważność udziału różnych firm w projekcie.

Views: 7 124