Raport z wizyty u wenezuelskich migrantów w Brazylii

Venezuela 1[Prowincja La Milagrosa Bogotá Venezuela] “Zdjąć z krzyża tych, którzy się na nim znajdują” – to misja Sióstr Miłosierdzia. Z tego powodu odpowiedziałyśmy na wezwanie Zgromadzenia w obliczu płaczu i wołania naszych braci i sióstr. Oto, czego świadkami byłyśmy na granicy brazylijskiej w Pacaraima i Boa Vista:

widziałyśmy rzeczywistość, w której żyją uchodźcy z Wenezueli.

W gimnazjum w Boa Vista, Roraima, mieszka 179 tubylców (49 z nich to dzieci) oraz 70 Kreolów. Pomiędzy nimi istnieje znaczący problem związany z różnicami norm współżycia społecznego. Miejscowi czują się dyskryminowani, gdyż Kreole (nie-tubylcy) uważają się za wyższych w hierarchii społecznej.

Venezuela 2 map

Bractwo Międzynarodowej i Humanitarnej Federacji oraz Zgromadzenie Zakonne Łaski i Miłosierdzia towarzyszą tym ludziom w przygotowywaniu żywności i utrzymywaniu czystości. Podczas spotkań, przedstawiciele każdej z grup wypowiadali swoje zdanie:

  • Tubylcy pragną obsiewać ziemię i tworzyć własną społeczność w Brazylii.
  • Kreole chcą, aby im umożliwiono uzyskanie dokumentów i zapewniono pracę.
  • Wszyscy potrzebują towarzyszenia, aby nie być pozostawionymi samym sobie w trudnej sytuacji, w której się znaleźli.

venezuela 0

Trudności:

Załatwienie sprawy dokumentów w urzędzie trwa nieraz miesiącami. Do tego czasu migranci nie mogą podjąć godziwej pracy, lecz są zatrudniani na czarno, gdzie płaci się im 1/10 należności lub nie płaci wcale. Starsze osoby cierpią ze względu na trudne warunki – śpią na podłodze, bez materacy; dzieci są niedożywione i z niedowagą, atakowane przez pasożyty. Każdego dnia przybywa coraz więcej osób, a władze grożą wyrzuceniem ich na ulicę bez zapewnienia jakiegokolwiek schronienia.

Planujemy napisać list do naszych Sióstr reprezentujących Zgromadzenie w ONZ, aby mogły mówić o tej sytuacji i wpłynąć na przynaglenie brazylijskiego rządu do odpowiednich działań na rzecz uchodźców.

Venezuela 4

Jesteśmy wdzięczne Bogu za to, że pozwala się odnaleźć w Ubogich oraz wdzięczne Zgromadzeniu (także naszym Siostrom w Boa Vista), które przynagla nas do czynienia miłosierdzia. W Ręce Maryi składamy bóle i cierpienia naszych braci i sióstr oraz decyzje Przełożonych.

S. Angela M. Gómez T., S Ramona Alonso,
Siostry Miłosierdzia

Views: 6 583