Spotkanie w Genewie przy okrągłym stole z Siostrą Angélique Namaika, laureatką Nagrody Nansena 2013

angelique.1S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Genewie:

[ONZ-NGO] S. Angélique jest dyrektorem Ośrodka Reintegracji i Rozwoju Kobiet w Dungu, w prowincji Orientale Demokratycznej Republiki Konga. Przybyła do Genewy z racji przyznania jej przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) prestiżowej Nagrody Nansena.

Nagrodę przyznano 45-letniej Siostrze zakonnej (Augustiance), która pomogła odzyskać godność ponad dwóm tysiącom kobiet i dziewcząt wypędzonych ze swoich domów i przymusowo wcielonych do Armii Bożego Oporu (LRA), gdzie doświadczyły dramatycznych przeżyć. Takie osoby są w Kongo zwyczajowo wykluczane ze społeczeństwa.

Z okazji wręczenia Nagrody, Uniwersytet w Genewie zorganizował spotkanie z S. Angélique, w którym wzięło udział kilku przedstawicieli UNHCR i inni pracownicy ONZ, liczni studenci wraz ze swymi profesorami oraz przyjaciele.

Podczas spotkania wyświetlono krótki film ukazujący działalność S. Angélique oraz pracę Centrum, którego jest dyrektorką. Do Ośrodka w Dungu przyjmowane są osoby kierowane przez różne  organizacje ONZ i UNICEF. Odrzucone przez własne rodziny, kobiety te pozbawione są jakiejkolwiek opieki. Przybywają do Centrum będąc w ciąży bądź z jednym, dwójką lub większą gromadką dzieci urodzonych w niewoli. S. Angélique otwiera szeroko swoje ramiona, wita je w milczeniu, z szacunkiem, we łzach. Słowa przyjdą później, w miarę towarzyszenia im na drodze ku wolności.

Podstawowym celem Ośrodka jest opieka nad kobietami: uczą się szycia, niektóre przygotowują się do powrotu do szkoły i kontynuowania nauki. Dzieci uczą się czytania i pisania, aby również mogły pójść do szkoły. Ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych w warsztatach oraz plonów z własnych upraw zbierają fundusze na rozpoczęcie niezależnego życia.

Misja S. Angélique jest ściśle związana z misją Centrum. Jest po prostu z tymi kobietami, aby pomóc im w leczeniu straszliwych ran zadanych przez nieludzkie traktowanie oraz powrócić do społeczeństwa. S. Angélique dba o edukację dzieci i wlewa nowego ducha nadziei w serca wszystkich. W trakcie tej nauki, kobiety przynajmniej częściowo zapominają o swoich problemach i aktywnie włączają się w proces odbudowy własnego życia i niezależności.

Słuchając S. Angélique odkryłyśmy w niej miłą, prostą i uważną kobietę, otwartą na potrzeby innych. Podczas rozmowy głos zabrała m. in. młoda terapeutka i psycholog z Uniwersytetu w Genewie. Od 15 lat pracuje w tutejszym specjalistycznym ośrodku dla uchodźców, mając kontakt zwłaszcza z kobietami i dziećmi, ofiarami przemocy i nadużyć wszelkiego rodzaju. Wyjaśniła, że kobieta, której godność została naruszona, nadal pozostaje podporą ogniska rodzinnego, jednak jej smutek odbija się na dzieciach i całej rodzinie. Odnosząc się do doświadczenia S. Angélique, młoda profesor podkreśliła znaczenie towarzyszenia kobietom dyskretną obecnością, szanującą ich milczenie, ale jednocześnie pełną uwagi.

Otrzymane w ramach Nagrody Nansena fundusze zostaną przeznaczone na budowę piekarni w Ośrodku w Dungu. Znajdą w niej zatrudnienie podopieczne Ośrodka, co będzie kolejnym sposobem  odzyskania przez ich rodziny niezależności finansowej.

angelique.2

W spotkaniu w Genewie uczestniczyłyśmy jako Siostry Miłosierdzia we trójkę. Przysłuchując się S. Angélique, myślałyśmy o naszych Siostrach w Demokratycznej Republice Konga i w innych miejscach, żyjących w bliskości z tyloma bezimiennymi ludźmi, ofiarami wojny. Zależało nam na zamienieniu choćby paru słów z S. Angélique, ale zabrakło na to czasu. Prosto z Genewy udała się do Rzymu, aby prosić Ojca Świętego o błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców Centrum i dla siebie. Dziękujemy za wspaniałe świadectwo odwagi i przyjaźni.

Genewa, 3 października 2013 r.

Siostry Miłosierdzia ze wspólnoty w Grand Lancy

i S. Monique Javouhey SM, reprezentantka Zgromadzenia w Genewie

Zobacz także: artykuł na stronie UNHCR 

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 198