Katecheza przygotowująca do Sakramentów

catechese.afriquecentrale[Prowincja Afryki Środkowej] W czasie formacji w Seminarium miałyśmy możliwość i radość przygotowywania dzieci do sakramentu chrztu i pierwszej Komunii św. Co sobotę udawałyśmy się do Mpungwe (ośrodek parafii  Ngoma- Butare), gdzie towarzyszyłyśmy ponad 130 dzieciom, pomagając im w poznawaniu sakramentów i dobrym przeżywaniu zobowiązań płynących z Chrztu św. Czułyśmy się też motywowane do przeżywania naszych własnych zobowiązań.

W tej posłudze zauważyłyśmy, że niektóre dzieci napotykają na duże trudności, które są przeszkodą na drodze ich rozwoju zarówno intelektualnego jak i duchowego, a jest to przede wszystkim zaniechanie nauki w szkole, spowodowane ubóstwem. Odkryłyśmy także nowe ubóstwo: trudność znalezienia rodziców chrzestnych dla dzieci bardzo biednych. Zdaje się, że przeżywanie sakramentów zostało zrozumiane przez niektóre osoby jako zobowiązanie zbyt obciążające materialnie (na przykład ubiór i rodzinne przyjęcie). Dzieci bardzo biedne spotykają się z odmowną odpowiedzią, z obawy, by takie zobowiązanie nie spadło na rodziców chrzestnych i by nie dawać jakiejś nadziei, że zapewnią przyjęcie. Ta sytuacja sprawia, że dzieci zwracają się w kierunku innych religii i opuszczają katechezę.

W niektórych przypadkach członkowie rodziny należący do innych religii nie rozumieją tego. Dziecko przygotowuje się do chrztu, ale pod koniec przeżywa uczucie niepewności, brak wsparcia, co prowadzi je do zaniechania katechezy. Zauważyłyśmy braki w podstawowej formacji rodziny. W Mpungwe spotyka się wiele rodzin rozbitych, które przeżywają konflikty, co jest przeszkodą w integracji innych, wtórnych elementów w nauczaniu katechetycznym.

Pomimo tych wszystkich trudności wiele dzieci odczuwa pragnienie poznania Boga. Są motywowane, by uczestniczyć w katechezie i mają niezwykłą prostotę, która ułatwia im otwarcie się i dzielenie się życiem. Dziękujemy Bogu, który dał nam łaskę towarzyszenia tym dzieciom na drodze wiary.

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!!” (1 Kor 9, 16).

Siostra Donatille i Siostra Angélique

Siostry Seminarzystki

Views: 4 905