Rondo imienia Świętego Wincentego a Paulo

[Prowincja Hiszpania-Południe] W środę 18 kwietnia br. szkoła Marina Torre de Benagalbón przeżyła jeden z tych momentów, które tworzą historię i które niewątpliwie zostaną wyryte w naszych sercach.

Rano cała szkoła: wspólnota sióstr, nauczyciele, pracownicy Centrum, studenci, rodziny i sąsiedzi spotkali się na rondzie obok naszej szkoły, aby spełnić marzenie nas wszystkich. Od dzisiaj nazwą tego ronda będzie imię Założyciela Rodziny Wincentyńskiej, św. Wincentego a Paulo. Z inicjatywy Sióstr Miłosierdzia, tuż obok charakterystycznego drzewa oliwnego, na naszą szkołę patrzy rzeźba św. Wincentego. Przybywa ona w 401 roku narodzin charyzmatu Wincentyńskiego i 50 lat po założeniu La Marina College.

This slideshow requires JavaScript.

Byliśmy zaszczyceni obecnością burmistrza Rincona de la Victoria, Francisco Salado, jak również Radnego Rinconero, a także sąsiedzkich stowarzyszeń , naszego parafialnego kapłana, Agustina, który pobłogosławił tę rzeźbę. Chcielibyśmy podziękować Siostrom i kierownictwu innych wincentyńskich centrów edukacyjnych, które nam towarzyszyły.

Podziękowaliśmy Bogu za obecność na tej uroczystości siostry Marii Aranda Escobar, jednej z trzech Sióstr Miłosierdzia, która była członkiem pierwszej wspólnoty szkoły 50 lat temu. Siostra Concepción Fernández Jiménez ,(Matka Concha) założycielka Szkoły, była bardzo obecna w pamięci nas wszystkich.

Nasi studenci odsłonili wizerunek naszego Założyciela. Studenci pierwszego i drugiego roku, pod przewodnictwem nauczyciela muzyki, odegrali hymn do św. Wincentego a Paulo. Niewątpliwie był to dzień i wydarzenie, z którego wszyscy jesteśmy dumni, że wizerunek naszego Założyciela stał się widoczny w pobliżu Torre de Benagalbón, na rozdrożu między wczoraj i dziś.

źródło: hhccespanasur.org

Views: 5 197