Seminarium 2017

170606 Seminarium 2thmb[Dom Macierzysty] Odbywające się w Domu Macierzystym w Paryżu Seminaria dedykowane są Siostrom Miłosierdzia, których głównym zadaniem w Zgromadzeniu jest posługa w formacji młodych Sióstr na początkowych jej etapach. Podobne spotkania odbywają się co sześć lat. Tematem Seminarium 2017 przeprowadzonego w dniach 3-22 maja były słowa: „Z odwagą miłosierdzia – formować dla przyszłości”. W spotkaniu wzięły udział 84 Siostry z 53 Prowincji ze wszystkich kontynentów. Przywitała je S. Kathleen Appler, Przełożona Generalna, zapraszając do wejścia na Świętą Ziemię, w uprzywilejowany czas modlitwy i odnowy.

Pobyt w sercu Zgromadzenia, a zwłaszcza czas spędzony w Cudownej Kaplicy, miejscu objawień Matki Bożej od Cudownego Medalika, był źródłem wielu łask i inspiracji dla przybyłych Sióstr. Siostry poczuły się „jak w domu”… przychodząc „do stopni ołtarza”, gdzie mogły kosztować atmosfery modlitwy i samotności, piękna celebracji liturgicznych oraz pewności miłości Maryi do Zgromadzenia. Bycie świadkami napływających nieustannie do kaplicy tłumów pielgrzymów pełnych wiary, pozwoliło Siostrom doświadczyć niezwykłych chwil solidarności z tymi, którym tak bardzo potrzebna jest modlitwa i uzdrowienie.

170606 Seminarium 3

Dom Macierzysty zakwitł życiem, gościnnością i radością z obecności Sióstr różnych ras, języków, kultur i wieku. Taka obecność daje najlepszy dowód na to, że Zgromadzenie nie ma granic.

Każdy dzień Seminarium był wypełniony konferencjami, dyskusjami oraz indywidualną refleksją. Aby ułatwić komunikację, uczestniczki spotkania podzielone zostały na grupy językowe. Jednak mimo wspólnego języka, w każdej z grup nadal było wiele miejsca na ubogacanie się różnorodnością sytuacji i kultur. Ofiarowano sobie wzajemny szacunek i docenienie wartości wyjątkowości każdej, służąc pomocą podczas pracy w grupach, dzieląc się obawami, nadziejami i pragnieniami. Zawiązały się przyjaźnie, oparte na doświadczeniu tej samej misji formacji powierzonej Siostrom przez Zgromadzenie.

170606 Seminarium 1

Podobnie, jak wśród uczestniczek, tak i wśród prelegentów (z wewnątrz i spoza Rodziny Wincentyńskiej) dostrzec można było wielką różnorodność. Byli wśród nich: S. Judette Gallares RC, S. Lynn Levo CSJ, Ks. Patrick Griffin CM,  Ks. Guillermo Campuzano CM, Ks. Javier Alvarez CM, Ks. Bernard Schoepfer CM, Dyrektor Generalny i Ks. Tomaz Mavric CM, Przełożony Generalny. Z kolei ze strony naszego Zgromadzenia formatorkom towarzyszyły: S. Rosanna Pitaresi, S. Nora Gatto, S. Gloria Aniebonam, S. Raymonde Nahimana, S. Anastasie Mukarugabira, S. Rosa Maria Miro Miro i oczywiście S. Kathleen Appler, Przełożona Generalna.

170606 Seminarium 2

Aby na nowo rozpalić ducha Wincentyńskiego, uczestniczki spotkania udały się z pielgrzymką do Kościoła St. Nicolas des Champs, gdzie przed laty św. Ludwika otrzymała Światło Pięćdziesiątnicy. Popołudnie poświęcono objazdowi miejsc w Paryżu związanych z naszymi Założycielami oraz przejściu śladami bł. Rozalii Rendu w dzielnicy Mouffetard, gdzie przez 50 lat nasza Błogosławiona służyła Ubogim. Postawienie stóp w tych świętych miejscach wzbudziło głębokie poczucie potrzeby wierności powołaniu wincentyńskiemu i umocniło więzy przynależności do Zgromadzenia.

Siostry powróciły do swoich Prowincji napełnione nadzieją i odwagą wyjścia naprzeciw wyzwaniom przyszłości, z nowym rozumieniem misji formatorek w „Zgromadzeniu bez granic”.

Views: 9 423