Posłanie na Misje

envoimision1[Dom Macierzysty] Dnia 25 września br., w kontekście bliskiej już wówczas uroczystości św. Wincentego a Paulo, S. Lucia NGUYEN THUY TRINH i S. Anna NGUYEN NGOC DUNG z Prowincji Wietnamu, zostały posłane na misje Ad Gentes.

Celebracji posłania podczas Mszy św. w Domu Macierzystym, połączonej z uroczystym błogosławieństwem i wręczeniem krzyży misyjnych, przewodniczył Ks. Bernard Schoepffer, Dyrektor Generalny. Obecna była również Matka Generalna S. Evelyne Franc wraz ze swoją Radą, Siostry uczestniczące w Sesji dla Młodych Sióstr oraz Siostry Domu Macierzystego.

Podczas uroczystości wysłuchałyśmy słów św. Wincentego: Pierwszą pobudką, dla której powinnyście się oddać Bogu jest ta, że od wieków Bóg postanowił powołać was do Zgromadzenia Miłosierdzia, byście spełniły to, co właśnie macie czynić. Tak, moje Siostry. (…) Nadto Jego Opatrzność wybrała was spomiędzy wszystkich waszych Sióstr (…) Co tam macie robić? Dać poznać Jego dobroć względem Jego stworzeń. Oto dlaczego, ogólnie mówiąc, powinnyście się oddać Bogu, by Mu dobrze służyć na tym miejscu (…) Idźcie, moje drogie Siostry, pełne ufności w Bogu, a nieufności w sobie samych; proście Pana naszego, by zachował w was usposobienia, jakie wam dał.      

Zawierzamy nasze Siostry Maryi Dziewicy, aby na tej nowej misyjnej drodze zostały napełnione odwagą miłosierdzia.

Wspólnota Międzynarodowego Centrum Misyjnego

envoimision3

Views: 6 626