Posłanie do służby Chrystusowi w Ubogich, 22 lutego 2013

[Prowincja Afryki Środkowej]  W swoim liście apostolskim „Porta Fidei” Ojciec św. Benedykt XVI przypomina: „Przez wiarę apostołowie zostawili wszystko, aby pójść za Nauczycielem (por. Mk 10, 28).(…) Przez wiarę poszli na cały świat, wypełniając polecenie niesienia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15) i bez żadnej obawy głosili wszystkim radość zmartwychwstania, którego byli wiernymi świadkami” (Porta Fidei, 13). 

W tym Roku Wiary, w Święto Katedry Św. Piotra Apostoła, nasza Prowincja przeżywała radość i wdzięczność za posłanie do służby Chrystusowi w Ubogich trzech Sióstr Seminarzystek: S. Immaculée MUKAHIGIRO i S. Marie Rose NYIRACYIZA z Rwandy oraz S. Leticji BUCUMI z Burundi. 

Przy tej okazji przypomnijmy słowa św. Wincentego, skierowane do naszych pierwszych Sióstr 29 września 1655 r.: „Jesteście zobowiązane do nieustannej gotowości do praktykowania miłosierdzia, nie czyniąc różnicy pod względem osób i miejsc. Bóg wybrał was do tego…” S. Wizytatorka wezwała posłane Siostry do trwania w postawie żarliwej miłości i świadectwa życia oddanego Bogu i Ubogim.

 

Views: 4 166