Posłanie Sióstr do służby Chrystusowi w Ubogich w Prowincji Kurytyby

[Prowincji Kurytyby] Prowincja Kurytyby, dnia 1 września 2018 r., z radością obchodziła posłanie trzech Sióstr do służby Chrystusowi w Ubogich: Claudiane dos Santos Souza, Fabiana Bueno i Ilizabeth Correa. Po ukończeniu formacji w Seminarium (nowicjat) będą kontynuować dalszy jej etap jako Siostry Miłosierdzia w placówkach swojej rodzimej Prowincji.

W uroczystości posłania wzięli udział: Siostra Wizytatorka, Siostra Leonidesa Selhorsta i Dyrektorka Seminarium, Siostra Neriuza Franco, Rada Prowincjalna, Dyrektor Prowincjalny i znaczna liczba Sióstr. Były obecne także Siostry, które kończyły swoje roczne rekolekcje oraz Siostry z sąsiednich wspólnot. Uroczystość ta była piękną okazją do dziękczynienia, wspólnej modlitwy i ożywienia powołania i misji dla całej Prowincji i każdej Siostry.

Prowincja Kurytyby, Brazylia

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Views: 4 360