Posłanie na Misje „Ad Gentes”

Jezus posłał swych uczniów na cały świat, aby głosili Dobrą Nowinę: „…będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Ze śmiałością Apostołów, św. Wincenty i św. Ludwika od początku posyłali swoje córki na drogi świata.

Pięć naszych Sióstr, po odbyciu czasu przygotowania w Międzynarodowym Centrum Misyjnym w Domu Macierzystym, w odpowiedzi na wezwania Kościoła i Ubogich, zostały posłane na misje. Ceremonia posłania miała miejsce w czwartek, 17 maja 2012 r. podczas Nieszporów Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, w ramach międzynarodowego spotkania Sióstr Wizytatorek.

Ks. Patrick Griffin, Dyrektor Generalny, w swojej homilii zaprosił Siostry do pójścia do Ubogich z nadzieją i ufnością, do służenia im w duchu Bożym, w wierności Bożemu Słowu.

Wezwane kolejno po imieniu, Siostry otrzymały z rąk Siostry Evelyne Franc, Przełożonej Generalnej, Krzyże Misyjne:

S. BENEDICTA MENDONÇA z Prowincji Indii Północnych uda się do Prowincji KONGO, na misję w Tanzanii;

S. MAGDALENA VECINO z hiszpańskiej Prowincji Pampeluny została posłana do Prowincji BLISKI WSCHÓD, na misję w Górnym Egipcie;

S. ALEKSANDRA DWORAK z Prowincji Krakowskiej uda się do KAMERUNU;

S. AURORE FINIANOS z Libanu, Prowincja Bliski Wschód, została posłana do AFRYKI PÓŁNOCNEJ;

S. MARIA NGUYEN THI ANH  NGUYET  z Prowincji Wietnamu uda się również do AFRYKI PÓŁNOCNEJ.

W swojej modlitwie Siostry prosiły Chrystusa o pomoc, aby zawsze mogły kroczyć Jego śladami, aby rozumiały Jego Słowo, aby żyły tym, czego On pragnie oraz by w prostocie i siostrzanej bliskości były „świadkami nadziei”. Nowe misjonarki dziękowały Bogu za Zgromadzenie, które poprzez formację pomaga im być narzędziami Królestwa Bożego, a także prosiły Pana, by „nawodnił bruzdy, pomnożył gałęzie, powiększył rodzinę” i by zachował Zgromadzenie w wierności otrzymanemu dziedzictwu.

Towarzyszymy Siostrom naszą modlitwą!

Views: 5 339