Przywództwo służebne: „Nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” Mt 20,28

VSC West head[Prowincja Los Altos Hills, USA] Korpus Służby Wincentyńskiej: Rok służby – odmienione całe życie. S. Alicia Martin SM, poprowadziła styczniowy weekend refleksji dla obecnych członków Korpusu Służby Wincentyńskiej Zachód. Wczuła się w „serca i sposób życia” ośmiu osób, odbywających w tym czasie rok służby w San Francisco i Los Angeles.

Zdaniem John’a Greenleafa, filozoficzne przekonania i utrwalona praktyka Przywództwa Służebnego ubogaca jednostkę, tworzy podwalinę dla lepszej organizacji i ostatecznie buduje bardziej sprawiedliwy i opiekuńczy świat. Cechami charakterystycznymi Lidera-Sługi są: słuchanie, uzdrawianie, empatia, świadomość, przekonanie, wizja, przewidywanie, duch służby, oddanie na rzecz rozwoju osoby, budowanie wspólnoty. Nauka i praktyka tych wartości zajmuje całe życie, nie tylko to „do emerytury”, ale do „ostatniego tchnienia”.

Św. Ludwika de Marillac mówiła do swych towarzyszek: „Jeśli Bóg doprowadził cię do tej chwili, On także przez nią cię przeprowadzi”. Także św. Wincenty przypominał siostrom i swym braciom księżom, aby „dawali najpierw swoje serce, a potem pracę”. Słowa zachęty Wincentego zawsze odwoływały się do pierwszego Lidera-Sługi, Jezusa, który działał z wielką roztropnością i ostrożnością, właściwą kierownictwu, które było jego udziałem.

VSC West team 1

Młodzi członkowie Korpusu Służby Wincentyńskiej Zachód posiadają naturalne pragnienie służenia drugiemu człowiekowi. Wielu ludzi zaskakuje fakt, że ta urodzona w 1982 r. i później młodzież ma poczucie potrzeby poświęcenia swych własnych interesów na rzecz drugich, decydując się po ukończeniu studiów na spędzenie całego roku w służbie bliźniemu. Tym trudniejszym wydaje się to do zrozumienia biorąc pod uwagę fakt, że w tym momencie przychodzi czas na spłacanie kredytów studenckich, które w czasie nauki zaciągnęli.

W 2012 r. CVN (Sieć Wolontariuszy Katolickich) zleciła wykonanie badania mającego na celu pokazanie przeobrażającego efektu doświadczenia wolontariatu przez swych członków. Studium wykazało, że 92% spośród prawie 25.000 uczestników badania przyznało, iż ważną wartością w ich życiu jest sprawiedliwość społeczna. Zakładając, że ankietę skierowano do tych, którzy w przeszłości pełnili różne posługi, można przypuszczać, że ci młodzi ludzie mają obecnie znaczący wpływ na kształtowanie się wizji przyszłości: posiadanie marzeń i wskazywanie drogi swym następcom (ważna uwaga: ponad połowa respondentów urodziła się po roku 1984).

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, liderzy-słudzy zdobywać muszą zaufanie tych, którym posługują. Wprowadzanie słów w życie nie jest łatwe. Czy służymy, czy na służą – potrzebujemy komunikowania celówi i misji własnej organizacji, aby móc budować wspólnotę. Św. Wincenty pomagał innym duchowo, profesjonalnie i osobiście. Widział dobro w tych, którym służył i z którymi służył. CZY TAK JEST RÓWNIEŻ W NASZYM ŻYCIU?

          S. Frances Vista SM, Dyrektor

VSC West team 2

Wszystkie opinie, cytaty i przemyślenia pochodzą z: Greenleaf; Servant Leadership:  A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness, 1977, New York: Paulist Press * Dzieł św. Wincentego a paulo * Publikacji o św. Wincentym a Paulo * Barbuto, John, Jr. and Wheeler, Daniel, “Becoming a Servant leader: Do You Have What It Takes?” *CARA, Center for Applied Research in the Apostolate, Volunteer Introspective 2014

Views: 5 696