Młodzież w posłudze potrzebującym

[Prowincja Świętego Wincentego – Włochy] Młodzież i dzieci ze szkół średnich z wiosek Flumignano i Sant’Andrat (Udine) przeżyły doświadczenie spotkania z ludźmi, którzy cierpią z powodu głodu, a który dziś, niestety w XXI wieku na naszym bogatym Zachodzie, nadal dotyka wiele rodzin.

Co roku we Włoszech, w ostatnią sobotę listopada, organizowany jest “Narodowy Dzień Zbiórki Żywności” przez Fundację Banku Żywności w celu zwiększenia świadomości na temat tego problemu. Ludzie są zaproszeni, aby dzielili się produktami żywności, które kupują w supermarketach i ten sposób przyczyniali się do działalności prowadzonej przez Bank w ciągu roku. W rzeczywistości Bank Żywności regularnie rozprowadza żywność do stołówek, wspólnot parafialnych i innych stowarzyszeń Caritas, które pomagają ludziom w sytuacjach kryzysowych związanych z niedostatkiem żywności. Rozprowadzana żywność częściowo pochodzi z Unii Europejskiej a częściowo z odzysku nadwyżek żywności ofiarowanych przez supermarkety, restauracje, stołówki itp.

Inicjatywa “Zbiórki” została zaproponowana młodzieży, które wzięła w niej udział z zaangażowaniem i entuzjazmem. Przy wejściu do supermarketu można było spotkać “żółtych wolontariuszy”, którzy rozdawali ludziom ulotki, wyjaśniając inicjatywę. Otrzymywali torby na zakupy, a zakupioną żywność wkładano do kartonów. Mieszkańcy wioski byli szczęśliwi widząc młodzież, która tak pięknie i chętnie dołączyła się do tej inicjatywy. Wymieniali się co godzinę i miło było widzieć, że pod koniec ich zmiany niektórzy z nich chcieli zostać dłużej w supermarkecie.

Działalność poprzedziło świadectwo kierownika stołówki Caritas w Udine, która korzysta z pomocy Banku Żywności. Kierownik wyjaśnił młodzieży w jaki sposób funkcjonuje stołówka i zaprosił do jej odwiedzenia podczas świąt Bożego Narodzenia. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami przynieśli żywność zakupioną dla ubogich rodzin jako prezenty. Mogli również zobaczyć miejsca, do których ludzie potrzebujący chodzą na posiłek.

Wyjaśniono im przede wszystkim, że stołówka jest miejscem, w którym nie tylko ciało jest dożywiane, ponieważ człowiek nie cierpi jedynie z powodu “fizycznego” głodu. Wszyscy “pragniemy” relacji osobowych, szacunku i uznania … Stołówka Caritas stara się to wszystko zapewnić począwszy od powitania po imieniu każdego z przychodzących; ponadto w samej stołówce nie ma długich stołów, ale czteroosobowe stoliki, aby łatwiej było nawiązać kontakt. W placówce Caritas znajduje się również miejsce, w którym pracownicy próbują wysłuchać  i zrozumieć powody, które skłoniły osobę do korzystania ze stołówki. Próbują także pomóc im wyjść z trudnej sytuacji, jeśli to możliwe. Dlatego starają się wspierać tych ludzi z delikatnością i szacunkiem. Pracownicy Caritas wyjaśnili tym młodym ludziom, że każdy z nas z dnia na dzień może znaleźć się w podobnej sytuacji, ale to nie znaczy, że wtedy traci się swoją godność i swoją wartość. Nie wolno nam zapominać, że w Ubogich jest Jezus, któremu trzeba służyć z szacunkiem i miłością, nawet gdy jest on szorstki i przeżywając swoje problemy nie  dziękuję za to, co otrzymuje. Z drugiej strony, my też, “normalni ludzie”, kiedy mamy zły dzień, nie chcemy z nikim rozmawiać. 

Spotkanie zakończyło się modlitwą “Ojcze nasz”, która przypomina nam, że wszyscy: biedni i bogaci, Włosi i obcokrajowcy, jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Z tego powodu nie możemy pozostać obojętni, gdy brat lub siostra znajdują się w stanie ubóstwa.

Zarówno młodzież jak i rodzice byli bardzo zadowoleni z tego doświadczenia. Byli pod wrażeniem, że jest wielu wolontariuszy, ludzi, którzy ofiarują swój wolny czas i energię, by pomagać potrzebującym. Wśród nich są także ludzie, którzy w przeszłości otrzymywali pomoc ze stołówki Caritas, a teraz chcą zwrócić to, co otrzymali. Mamy nadzieję, że w przyszłości niektórzy z tych młodych ludzi zaangażują się w posługę stołówki!

 

Views: 2 776