Służba na peryferiach z AIC św. Ludwika de Marillac – Bilbao

[Prowincja Hiszpania – Północ] Od 1994 roku do niedawna wspólnota Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo rozwinęła swoją działalność w sąsiedztwie Arangoiti w Bilbao w Hiszpanii. Obecnie jest jedna siostra, która pracuje z AIC św. Ludwika de Marillac.

Wartości: Najważniejsze kierunki działania, które są podejmowane w Stowarzyszeni to:        

– uczestnictwo, praca zespołowa, porozumiewanie się z innymi grupami i stowarzyszeniami.

Integracja, interkulturowość i równość płci.

Pomaganie ludziom w trudnych sytuacjach, personalizowanie uwagi i dostosowaniu się do konkretnych potrzeb każdej osoby i/lub rodziny.

Osoba jest centralnym elementem uwagi różnych podmiotów, które uczestniczą i   koordynują działania ze służbami społecznymi instytucji.

Dane organizacyjne i społeczne.

AIC św. Ludwika de Marillac z Bilbao jest członkiem forum organizacji wolontariuszy pilotowanego przez BOLUNTA. Uczestnikami są: Rada Dyrektorów i 3 profesjonalistów. Średnio uczestniczy 70 wolontariuszy i 60 współpracowników.

Przeprowadzanych jest kilka programów:

Program CHATILLON, warsztat zajęciowy dla 16 osób z niepełnosprawnością psychiczną i fizyczną. Są to warsztaty kulinarne, prace ręczne, muzykoterapia, wakacje, jednodniowe wycieczki itp. Tegoroczne zajęcia odbywały się co tydzień w celu zaangażowania tych ludzi w środowisku miejskim, poznania otoczenia i inkulturacji z innymi.

Program BANOK BATERAsłuży ponad 30 dzieciom w sąsiedztwie, dla których organizowane są różne zajęcia: pomoc szkolna, zabawy, biblioteka, sport, teatr, kolonie, obozy letnie itp.

Program SOCIAL ACTION, opieka nad osobami starszymi: dystrybucja posiłków po domach, pomoc ekonomiczna dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, dystrybucja żywności i leków, towarzyszenie w procedurach medycznych i konsultacjach, grupy samopomocy.

Mieszkalnictwo i eksmisje. Wiele zasobów pieniężnych wydanych w ciągu 2017 roku zostało poświęconych na pomoc rodzinom w niepewnych sytuacjach dla uniknięcia eksmisji. Rodzina jest u nas mile widziana, oferuje się jej wsparcie prawne i możliwe rozwiązania.              W niektórych przypadkach było to złagodzenie zadłużenia, a w innych istnieją tylko sporadyczne wkłady ekonomiczne. Zasadniczo pomoc ma postać mikrokredytów, które można odzyskać bez średnio- i długoterminowych odsetek. Zawsze chodzi o osiągnięcie porozumienia z beneficjentami, z którymi, oprócz zobowiązania do spłacenia kredytu, nabywają oni odpowiedzialność społeczną poprzez wykonywanie pracy, która zapewni im przyszłość jutra.

Imigracja. Szkolenia dla imigrantów, grup międzykulturowych itd. Rodziny te pochodzą z wielu krajów: Boliwii, Brazylii, Peru, Senegalu, Maroka, Sahary itp. Działamy w sposób międzykulturowy, promując spotkania i wsparcia dla rodzin imigrantów.

Pomoc psychologiczna i specjalistyczna. Przez cały rok pomagano różnym osobom w procesach sądowych we współpracy z profesjonalnymi wolontariuszami. Z drugiej strony, niektórzy z nich są regularnie leczeni przez psychologa ośrodka.

Współuczestnictwo społeczneokreślone jest w wielu działaniach. Niektórzy mieszkańcy dzielnicy Arangoiti uczestniczą w nich w czynnym wolontariacie. Kierujemy się mottem: trochę z każdym.

Views: 4 959