Kilka dni przy ONZ w Genewie

severaldays.1[ONZ-NGO] W dniach 26-27 listopada br. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) zorganizowało Forum na temat mniejszości narodowych pod hasłem: „Więcej niż wolność religijna i wyznaniowa: zapewnienie praw mniejszościom religijnym”. Z kolei Międzynarodowa Organizacja ds. Praw i Wolności w Edukacji (OIDEL) wyszła z równoległą  inicjatywą organizując Forum na temat: „Promocja tożsamości religijnej i spójności społecznej”. Biuro Edukacji prowadzone przez Siostry Miłosierdzia w Libanie (odpowiedzialne za informację i formację nauczycieli) zostało poproszone o danie świadectwa podczas tego spotkania.

Nasze wystąpienie skupiło się na temacie „przygotowania do życia z osobami wyznającymi inną religię” oraz na przedstawieniu działalności Zgromadzenia w dziedzinie edukacji w Libanie. Rozpoczęłyśmy od ukazania „geografii” naszych dzieł (18 instytucji służących 12.652 uczniom). Mając w kilku miejscach doświadczenie pracy z grupami, w których większość stanowią muzułmanie, ukazałyśmy, w jaki sposób przygotowujemy ich do dorosłego życia:

1. W trzech instytucjach, których dotyczy ta rzeczywistość (Ras-Bejrut 93,9% muzułmanów, – Mreiji 99,8 %, – Rmeileh 85,4 %), nauczanie religijne i kulturalne odbywa się m.in. poprzez:

  • wzajemne zrozumienie istoty świąt obchodzonych przez wyznawców różnych religii (dyskusje w klasach, dekorowanie szkoły, np. z okazji Bożego Narodzenia) – wszyscy uczniowie włączają się w te zajęcia;
  • dostosowywanie godzin zajęć: chrześcijanie mają lekcje religii o 7.00 rano, przed zajęciami dla wszystkich, a w piątki lekcje kończą się godzinę wcześniej (o 13.30), aby muzułmanie mieli możliwość wzięcia udziału w modlitwie w meczecie;
  • ujęcie w podstawowych założeniach programu nauczania zasady przyjaznych stosunków między wyznawcami różnych religii i poglądów politycznych.

2. Wspólne Projekty Wincentyńskie

  • trzy szkoły organizują tzw. „Resto du Cœur”, darmowy posiłek dla osób w podeszłym wieku, który współfinansują uczniowie;
  • w okresie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie różnych wyznań zanoszą żywność Ubogim.

3. Niemal we wszystkich prowadzonych przez nas instytucjach utrzymujemy dobre stosunki także z byłymi uczniami. Na przykład w Ras-Bejrut, gdzie muzułmanie stanowią 93,9%, organizujemy:

  • kolację w czasie postu Ramadan
  • projekty w zakresie pomocy edukacyjnej
  • sieć komunikacji ze studentami, którzy wyjechali za granicę
  • spotkania uczniów ze starszymi kolegami i koleżankami, którzy wybrali dalszą drogę kształcenia lub konkretny zawód i teraz dzielą się swoim doświadczeniem
  • spotkania z byłymi studentami, którzy założyli już własne rodziny

Powyższe inicjatywy dały początek organizacji NGO pod nazwą „Offre Joie”. Jest to grupa młodych chrześcijan i muzułmanów, którzy angażują się w odbudowę miejsc zniszczonych przez wojny i przez inne wydarzenia związane z przemocą…

Dowodem na to, że uczniowie cenią sobie proponowane przez nas metody edukacji jest fakt, iż 60% byłych studentów posyła do naszych szkół swoje dzieci. Mówią, że proponowane nauczanie respektuje ich religijne i filozoficzne przekonania oraz daje dzieciom możliwość innego życia.

Ten rysunek bliźniąt – uczniów szkoły w Ras-Bejrut, potwierdza to, co zostało powiedziane powyżej!

Nasza radość z okazji podzielenia się własnym doświadczeniem podczas Forum wypływała z jednoczesnej możliwości zwrócenia uwagi na cierpienie osób, które są źle traktowane ze względu na wyznawaną filozofię bądź przynależność do mniejszości religijnej lub etnicznej. W Forum wzięła udział wielka liczba osób ze wszystkich części świata. Dzięki temu każdy mógł wyrazić siebie i powiedzieć o swoim cierpieniu. Zanim ten głos dotrze do władz ONZ, wybrzmiał on w naszych sercach, aby stać się przedmiotem modlitwy dwóch wspólnot Sióstr, które spotkały się w Genewie z okazji Triduum Zgromadzenia. Oby Pan pomógł nam być świadkami Jego miłości do każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie czy wyznanie.

S. Marcelle Karam z Bejrutu i  S. Monique Javouhey z Genewy

 severaldays.2  severaldays.3
Views: 4 379