Duszpasterstwo Seyssel-Frangy: Obóz wolontariacki na Ukrainie

[[Prowincja Francja Południe] W dniach 1-12 sierpnia br. nasza grupa dziewięciorga 17-latków (siedem dziewcząt i dwóch chłopców) wraz z czwórką osób dorosłych, udaliśmy się do Śniatynia, gdzie Siostry Miłosierdzia prowadzą Dom Marty Wieckiej, beatyfikowanej w 2008 r.

 

Pod opieką S. Barabary i S. Moniki (jedynej siostry mówiącej po francusku) wzięliśmy udział w kilku projektach:

  • uporządkowaliśmy plac zabaw dla dzieci, którym posługują Siostry,
  • poszerzyliśmy podwórko wokół centrum i wysypaliśmy teren żwirem,
  • łupaliśmy nawet orzechy dla S. Marii, która jest świetną kucharką !!!
  • w czasie pomiędzy tymi zajęciami, małymi grupkami odwiedzaliśmy chore i niewidome osoby, będące pod opieką Sióstr. 
     

Jednego przedpołudnia spędziliśmy kilka godzin w Centrum dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Centrum, w którym przebywa 90 podopiecznych, utrzymuje się częściowo z ich własnej pracy: wyrobu mioteł oraz hodowli świnek morskich i myszy. Możliwość wniesienia częściowej opłaty pozwala tym ludziom zachować poczucie własnej godności. Spotkaliśmy się również z młodszymi i starszymi mieszkańcami miasteczka, zaproszonymi przez Siostry na wspólny śpiew, zabawę i tańce – w takich sytuacjach bariery językowe nie istnieją.

W ostatni wieczór przed wyjazdem, po wspólnej kolacji, razem z Siostrami i młodzieżą zebraliśmy się w kaplicy domu na modlitewnym czuwaniu. Następnego ranka – 9 sierpnia – ofiarowaliśmy Siostrom dary dla dzieci: szkolne przybory ufundowane przez Stowarzyszenie MAPED, zabawki, ołówki, kredki i słodycze.

W dniach 9-12 sierpnia zwiedzaliśmy ukraińskie miasta: Kołomyję i tamtejsze Muzeum Pisanek, Iwano-Frankowsk, Lwów oraz Kijów, stolicę Ukrainy, z pięknymi świątyniami Prawosławnymi, Greko-Katolickimi i Ormiańskimi, wśród których znajduje się prawosławny Monaster św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach oraz katedralny Sobór św. Zofii. Byliśmy także pod wrażeniem wizyty w prawosławnym klasztorze znanym jako Ławra Pieczerska, a także w muzeum poświęconym Czernobylowi.

Doświadczenie wyjazdu na Ukrainę bardzo nas ubogaciło, ale i sprawiło, że doceniliśmy przywilej mieszkania we Francji. Jeszcze jeden tego typu obóz planuje się zorganizować w przyszłym roku. Młodzież i dorośli, którzy chcieliby w nim wziąć udział, mogą się zgłaszać w naszym Duszpasterstwie!

Młodzież

Views: 3 922