Spotkanie Sióstr Służebnych

enc_hs_1[Prowincja España Sur] W dniach 8-9 lutego br. miało miejsce spotkanie Sióstr Służebnych [w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia – Przełożone Wspólnot lokalnych]. Spotkanie, któremu przewodniczył Ks. José Mª Lopez Aside – Dyrektor Prowincjalny, było intensywnym czasem refleksji i modlitwy. Zaproponowany temat „Droga Siostry Miłosierdzia uważnej na wezwania Kościoła”, został przedstawiony przez prowadzącego w trzech punktach:

I. Iść z Chrystusem jako Siostra Miłosierdzia uważna na wezwania Kościoła.

II. Iść z Chrystusem jako Siostra Miłosierdzia uważna na wezwania Kościoła.

III. Iść z Chrystusem jako Siostra Miłosierdzia uważna na wezwania Kościoła.

I. Pismo Święte ostrzega nas przed podejmowaniem działania bez Boga, gdyż wówczas ryzykuje się pójście złą drogą albo obranie mylnego celu, ponieważ „wasze drogi nie są moimi drogami”. Papież Franciszek poucza nas o sposobie kroczenia drogami Królestwa Bożego. Życie łaską Chrztu św. jest najlepszym sposobem życia na co dzień jako dzieci Boże. Pielgrzym zmierzający do miasta przyszłości, w Chrystusie odnajduje „DROGĘ, PRAWDĘ I ŻYCIE” i to dzięki Niemu może otworzyć się na Wolę Bożą, przyjmując ją z radością, konsekwencją i wytrwałością.

II. Druga część rozważań na zaproponowany temat rozpoczęła się od wezwania do świętości, skierowanego do wszystkich ochrzczonych. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że nasze oddanie Bogu przez konsekrację chrzcielną ożywiane jest przez nasze życie konsekrowane – życie Sióstr Miłosierdzia. Jest ono darem Boga dla Kościoła i wymownym znakiem dla wszystkich wierzących, a także wezwaniem do twórczej wierności. Jan Paweł II zaprosił członków Instytutów Życia Konsekrowanego do odtworzenia w swoim życiu odwagi, kreatywności i świętości Założycieli.

III. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, bardziej niż jakakolwiek inna grupa chrześcijan, powinno być zawsze uważne na wezwania Kościoła, świadcząc swym konsekrowanym życiem o potrójnym jego wymiarze: konsekracji, komunii i misji.

Wiemy, że Chrystus jest Światłością narodów, dlatego najpilniejszym wezwaniem jest “czynienie Boga obecnym w świecie” (Benedykt XVI) i takie właśnie orędzie zawarł Papież Franciszek w Evangelii Gaudium (nr 1). Nasz charyzmat narodził się z doświadczenia tajemnicy Miłości Boga objawionej w Jego Synu. Jesteśmy zaproszone do życia komunią kościelną jako darem Ducha Świętego zawartym w naszym wincentyńskim charyzmacie. Św. Ludwika wskazuje nam drogę, pragnąc, „aby Siostry miały tylko jedno serce i działały w jednym duchu” (por. K.32a). Ten sam Duch przynagla nas do uobecniania Królestwa w świecie i prosi o „przejęcie inicjatywy, włączenie się, towarzyszenie, przynoszenie owocu i świętowanie” (por. EG 24). W Królestwie tym opcja na rzecz Ubogich jest rozumiana jako szczególna forma czynienia miłosierdzia, jak to było we wszystkich wiekach życia Kościoła. Dzięki wierze możemy żyć mistyką wincentyńską, urzeczywistniając prawdę wyrażoną w naszych Konstytucjach: „[Siostry Miłosierdzia] okiem wiary widzą Chrystusa w Ubogich, a Ubogich w Chrystusie” (K. 10b).

Każda część refleksji kontynuowana była w formie pracy w grupach oraz poprzez ubogacającą wymianę doświadczeń.

Podczas spotkania cieszyłyśmy się również obecnością naszej S. Wizytatorki Marii Pilar, która przekazała nam najważniejsze wiadomości dotyczące Prowincji, podziękowała za modlitwę i zaangażowanie wszystkich Wspólnot w przeprowadzenie Konwentów Domowych, a następnie, po ożywionym dialogu, podsumowała spotkanie. Byłyśmy wdzięczne za jej słowa pełne pociechy. Wracając do naszych Domów myślałyśmy o tym, jak przekazać wszystkim Siostrom we Wspólnotach to, co usłyszałyśmy, widziałyśmy i przeżyłyśmy. A za wszystko niech będzie Bóg błogosławiony!

(streszczenie artykułu S. Marii Carmen Sánchez SM)

 enc_hs_2  enc_hs_3
Views: 4 506