Posługa Sióstr Miłosierdzia w Lorca

[Prowincja Madryt – Święta Ludwika] Wspólnota Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Lorca, obecnie tworzona przez 6 Sióstr, posługuje w trudnej dzielnicy miasta znanej jako San Pedro, a jej główną misją jest praca na rzecz profilaktyki, promocji i integracji społecznej. Wszystko to dzięki zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i praw osób zubożałych i wykluczonych ze społeczeństwa. Ich misja i apostolat sięga do Cañada Morales, gdzie służą rodzinom, głównie cygańskim, w celu przygotowania do społeczno-edukacyjnej i zawodowej pracy kobiet. W każdy poniedziałek, środę i piątek jedna z Sióstr dojeżdża samochodem, aby dawać lekcje hiszpańskiego i prowadzić warsztaty szycia. Ponadto przywozi im ubrania i jedzenie.

„Ludzie z Lorca bardzo nam pomagają w posłudze, którą wykonujemy”- wyjaśnia Siostra Teresa, Siostra Przełożona. Otrzymujemy nawet pomoc z innych miejsc, w których Siostry były wcześniej. Mamy również Stowarzyszenie Cudownego Medalika, aby promować nabożeństwo do Matki Bożej od Cudownego Medalika. Drewniana kaplica zawiera obraz Matki Bożej, który peregrynuje po domach. Ponadto Siostry uczą katechezy w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Lorca.„Katecheza jest jak rozszerzenie ramion miłosierdzia wśród ludzi” – wyjaśniają Siostry. Wspólnota Sióstr prowadzi dwa projekty:

Alternatywa dla ulicy (ALCA)

Projekt ALCA rozpoczął się w 1999 roku i trwa do dziś. Powstał on po tym, jak Siostry zdały sobie sprawę, że wiele dzieci z okolic San Pedro poza szkołą spędzało czas na ulicy, ponieważ ich rodzice pracowali na polu a one zostawały same.

Do domu Sióstr przychodzi sto dzieci w wieku 3-16 lat od godziny 16:00 do 19:00. Dzieci pozostają do momentu powrotu rodziców z pracy. To towarzyszenie dzieciom po szkole pomaga im przezwyciężyć wszelkie problemy, z jakimi na co dzień mogą się spotkać lub doświadczyć w środowisku rodzinnym i społecznym. Dzięki temu projektowi Siostry zamierzają poprawić jakość życia, zwłaszcza dzieci i młodzieży, poprzez promowanie środowiska społeczno-edukacyjnego dla młodzieży. Umożliwiają ich promocję i pracę nad zapobieganiem czynnikom ryzyka ukrytych w ich środowisku. Większość młodych ludzi, którzy uczęszczają do Sióstr, to imigranci lub osoby pochodzenia cygańskiego z rodzin o ograniczonych zasobach ekonomicznych.

Projekt RENACER (projekt wznowiony)

Drugi projekt, Renacer, jest skierowany do młodych kobiet w wieku od 16 do 22 lat znajdujących się w trudnej sytuacji wykluczenia, ryzyka lub konfliktu. Siostry chcą znaleźć miejsce na spotkania, w których otrzymają pewną formację, a tym samym pomóc im zmienić swoją rzeczywistość. Każdego ranka przychodzi grupa około dwunastu dziewcząt, aby uczyć się szyć lub czytać. Biorą też udział w kursach szkoleniowych na tematy zdrowotne, właściwe postępowanie z żywnością oraz w kursie gotowania. Wszystko to ma na celu ich promocję i próbę postępu naprzód w nabywaniu umiejętności przydatnych do życia w społeczeństwie oraz w zdobywaniu zawodu w celu zmiany swojej rzeczywistości.

Ponadto biorą udział w warsztatach żywieniowych, dzięki którym mogą uczyć się skutecznie rozwiązywać problemy żywieniowe.

Views: 2 905