Misja Solidarności wincentyńskiej Szkoły św. Józefa

mission.2[Prowincja Rio de Janeiro – Brazylia] Szkoła św. Józefa w mieście Vila Velha (w brazylisjkim stanie Espírito Santo), jest szkołą katolicką o charakterze wincentyńskim, pragnącą aktywnie uczestniczyć w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Szkoła przygotowuje uczniów do świadomego zaangażowania w budowę bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, uwrażliwiając ich rzeczywistość na ludzi ubogich, w których św. Wincenty i św. Ludwika widzieli cierpiącego Chrystusa i w których Mu służyli. Działalność placówki świadczy więc o tych samych wartościach, które były motywacją do zaistnienia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w brazylijskim systemie edukacji.

Odwiedzając Ubogich, wczuwając się w ich potrzeby i niepokoje (co od początku było charakterystycznym  rysem wincentyńskiej duchowości), młodzi ludzie poznają realia życia osób zepchniętych na margines. Dotyka to ich serc, wzbudza pragnienie braterstwa oraz utwierdza w przekonaniu, że bycie chrześcijaninem wiąże się ze świadectwem i głoszeniem prawdy, iż nadejście nowego świata będzie możliwe, gdy będzie w nim miłość, ofiarność, solidarność i dzielenie się.

W tym kontekście, w dniach 22-24 sierpnia br. zorganizowana została „Misja Solidarności”, w ramach której uczniowie wraz ze swymi mamami, współpracownikami i Siostrami udali się do miasta Nova Friburgo, do “Casa dos Pobres” (Domu Ubogich) prowadzonego przez Siostry Miłosierdzia. Mieszka w nim 150 osób starszych i niepełnosprawnych, które Siostry otaczają troskliwą opieką, realizując pragnienie naszych Świętych Założycieli. „Misja” została wspaniale przygotowana i przeprowadzona przez wszystkich uczniów szkoły, gdyż każdy miał swój udział w „Kampanii Solidarności”, przygotowując żywność, którą następnie zabrano do Friburgo.

mission.3

???????????????????????????????

mission.6

Większość spośród młodych ludzi nie miała do tej pory doświadczenia spotkania osób z tak poważną niepełnosprawnością, dlatego początkowo byli nieśmiali, jednak po pewnym czasie przyszła większa spontaniczność. Muzyka i taniec napełniły sale radością, odkryły wyjątkowe talenty i wyzwoliły w podopiecznych tęsknoty i wspomnienia.

Odczytany następnie fragment z Księgi Izajasza zaprosił wszystkich do dziękowania Bogu za Jego miłość do stworzeń „takich, jakimi są”. Dwoje uczniów przebranych za aniołów pokazywało każdemu z zebranych pudełko zawierające dar od Pana Boga. Wszyscy byli zaskoczeni, widząc na dnie pudełka… samych siebie, odbitych w umieszczonym tam lustrze. Na zakończenie tej części spotkania jeden z członków Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej wyjaśnił: życie jest największym darem, który każdy z nas otrzymał od Boga i każdy z nas jest dla Niego kimś szczególnym. Następnie wszyscy odmówili modlitwę „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.

Reszta czasu spędzonego w „Domu Ubogich” przeznaczona została na zajęcia rekreacyjne, słuchanie historii życia spotkanych osób, historii bogatych w doświadczenia, zmagania, radości, smutki, osamotnienie ze strony najbliższych, a jednocześnie wdzięczność za otrzymywaną obecnie opiekę. Jako że „misja” zakładała także służbę, podczas posiłków młodzi pomagali mniej sprawnym mieszkańcom oraz towarzyszyli przy przemieszczaniu się po terenie domu. W niedzielę po Mszy św. uczniowie odegrali przygotowane przez siebie przedstawienie „Kopciuszek”.

mission.7

mission.8

mission.9

Podczas długiej drogi powrotnej do Vila Velha był czas na podzielenie się wrażeniami i wyrażenie emocji towarzyszących „Misji Solidarności”. Jedna z mam w taki oto sposób podsumowała wydarzenie: „Ci młodzi nigdy już nie będą tacy sami, ponieważ w tych dniach nauczyli się, co tak naprawdę nadaje znaczenie życiu. Takiej wiedzy nie da im żaden podręcznik, żadna lekcja w klasie, ani żadne media społecznościowe”.

Siostry ze Szkoły św. Józefa oraz z „Domu Ubogich”,  pracownicy, rodzice i młodzież wspólnie uwielbili Boga i dziękowali Mu za to bogate doświadczenie.

S. Rizomar B. Figueiredo SM, Dyrektorka Szkoły

 

Views: 4 400