Jubileusz 50 lat szkoły św. Ludwiki w Miagao

[Prowincja św. Ludwiki de Marillac – Azja] Jedną z głównych wartości wincentyńskich, którą zawiera w swoim rocznym planie działania Szkoła św. Ludwiki de Marillac w Miagao(SLMSM), jest troska o stworzenie. We współpracy z różnymi wioskami działalność ta podniosła świadomość odpowiedzialności za utrzymanie czystego i zdrowego środowiska sprzyjającego ŻYCIU.

Jednakże, aby uczcić 50. rocznicę założenia, szkoła SLMSM nadała temu wydarzeniu bardziej znaczący akcent. Zaprosiła do udziału w tej inicjatywie studentów, Świeckich Misyjnych Partnerów (LaMPs) oraz Siostry Miłosierdzia a także urzędników państwowych i mieszkańców dwóch wiosek w Miagao, Baybay Norte i Baybay Sur. Jako członkowie rodziny Bożej każdy z nich dołożył starań w oczyszczaniu nadbrzeży, tu, gdzie rybacy przynoszą swoje produkty, które stąd trafiają na rynek i wreszcie na stoły ludności wiejskiej.

Dla społeczności SLMSM jest to wyraz odpowiedzialności za troskę o stworzenie i jej wdzięczność za nieustanną i kochającą obecność Boga przez ostatnie 50 lat.

Jedyna katolicka szkoła SLMSM w Miagao, Iloilo, na Filipinach, służy także studentom w 3 pobliskich miastach. Uprzywilejowaną misją SLMSM jest formacja młodych, a miłość i troska o Matkę Ziemię, nasz wspólny dom (Laudato Si ‘), jest integralną częścią tej formacji.

Views: 3 198