Ulica, Wspólnota i Służba: Skauci i Dom św. Ludwiki w Turynie

Scouts 11[Prowincja San Vincenzo – Włochy] Turyn, Dom św. Ludwiki  – Jedną z form nabywania doświadczeń życiowych przez Skautów jest rok aktywności społecznej. Przed młodzieżą staje zadanie włączenia się w dodatkową służbę, poza czasem przeznaczonym na spotkania we własnym gronie. W zeszłym roku Federico i Sylwia poprosili o możliwość uczestniczenia w wizytach domowych, w które zaangażowana jest grupa Młodych Wolontariuszy Wincentyńskich im. „Błogosławionej S. Nicoli” przy Domu Św. Ludwiki w Turynie. 

Scouts 13Ponadto, w ostatnim roku, jedna z Sióstr Miłosierdzia z tej właśnie wspólnoty została poproszona o wygłoszenie konferencji na spotkaniu w Muzeum „Le Nuove”, podczas Krajowego Zjazdu Skautów w Turynie, studiujących na tutejszym uniwersytecie. Temat konferencji brzmiał: „Prześladowani za swoje poglądy”. Siostra podzieliła się z młodymi świadectwem życia S. Giuseppiny de Muro, Siostry Miłosierdzia, która w czasach nazizmu przetrzymywana była w tych murach, należących w przeszłości do budynku więzienia. Szarytka ta otrzymała później odznaczenie “sprawiedliwego wśród narodów świata” za swoje heroiczne czyny w trudnych czasach faszystowskich rządów.

Od tego momentu Skauci Turynu i okolic „opanowali” Dom św. Ludwiki. Zaczęły odbywać się w nim sesje warsztatowe, wspólne zabawy, Tydzień Wspólnoty, zorganizowana służba. Dom św. Ludwiki poszerzył „przestrzeń swego namiotu” (Iz 54,2) i okazało się, że jest tutaj sporo miejsca dla Skautów: wspólne z bezdomnymi przyjmowanymi przez Siostry – kuchnia i stołówka. Motto widniejące na sali spotkań: „Odżywiamy relacje” nabrało nowego znaczenia – w poranek Bożego Narodzenia, w czas rodzinnego świętowania, a także w uroczystość Wniebowzięcia, kiedy panujące upały i czas wakacyjny sprawia, że ulice Turynu pustoszeją i wydaje się on prawie niezamieszkany.  Pokój spotkań i biblioteka stają się wówczas miejscem nauki i zabawy, a sypialnie wokół dziedzińca goszczą Skautów na nocleg.

Scouts 12Życie Skauta opiera się na trzech filarach: ulica – wspólnota – służba. Dom Św. Ludwiki stanowi na tej drodze otwarte drzwi. To tutaj kształtuje się wspólnota, którą tworzą bezdomni, Siostry Miłosierdzia i wolontariusze. Wspólnota jest na służbie tysięcy osób będących w potrzebie, którzy przybywają do Domu św. Ludwiki po wsparcie, opiekę i uzdrowienie na płaszczyźnie osobistej, społecznej, relacyjnej i cywilnej. Doświadczamy tu na co dzień prawdziwego „rodzenia się na nowo” i jest czymś pięknym dzielić to doświadczenie zmartwychwstania z młodymi ludźmi, pragnącymi uczynić swoje życie darem dla innych.

S. Cristina Conti, Siostra Miłosierdzia

Views: 5 562