Wspomóż nas

Tyle osób na całym świecie potrzebuje miłości, uwagi i pomocy. Dlatego Siostry Miłosierdzia zapraszają Cię do wspierania ich w służbie, by życie ubogich mogło zmienić się. Możesz to uczynić na różne sposoby:

Poprzez modlitwę: Wszyscy mogą się modlić – młodsi i starsi, bogaci i biedni, gdziekolwiek żyją.

Poprzez wolontariat: Niektóre z naszych Prowincji proponują programy dla wolontariuszy. Inne potrzebują pomocy w konkretnym miejscu czy rodzaju służby. W rubryce: „Gdzie jesteśmy” podane są adresy kontaktowe Prowincji na całym świecie.

Finansowo: Można wesprzeć projekty humanitarne podejmowane przez Siostry Miłosierdzia w ubogich krajach, przekazując swoje dary pieniężne na konto Funduszu „Rozalia Rendu – Sieć Nadziei”: www.rosalierendu.fr, dołączając się w ten sposób finansowo do projektów realizowanych przez nasze Siostry Misjonarki.

  • Z przykładami takich projektów można zapoznać się na stronie funduszu oraz na stronie Międzynarodowego Biura Projektów Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia działającego w Stanach Zjednoczonych (IPS): www.daughtersips.org.
  • Zapisy: Dla pragnących uczynić zapis na rzecz Zgromadzenia i jego dzieł apostolskich podajemy adres biura i numer telefonu: Bureau des Affaires Légales,140 rue du Bac – 75340 PARIS Cedex 07, France, (00.33) 1.49.54.78.32
  • Dla tych, którzy nas już znają, Biuro Misyjne Zgromadzenia pozostaje do dyspozycji, aby przekazać otrzymane od darczyńców wsparcie finansowe i pomoc Siostrom na całym świecie.