Dziękczynienie w Prowincji Amazonii

[Prowincja Amazonii – Brazylia] W dniu 8 grudnia 2012 r. Prowincja Amazonii wraz z całym Zgromadzeniem przeżyła radość posłania do służby Chrystusowi w Ubogich Sióstr z grupy „Najświętszej Maryi Panny Misyjnej”. Nasze Siostry z wiarą przyjęły wolę Bożą, która posłała je do kilku Wspólnot Prowincji.

Z kolei dnia 30 grudnia 2012 r. ucieszyłyśmy się z przyjęcia do Seminarium [nowicjatu], a tym samym do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, czterech nowych Sióstr. Patronką ich rocznika będzie Matka Suzanne Guillemin.

Podczas Mszy św., S. Wizytatorka Maria Cristina Cardoso da Silva przytoczyła słowa Matki   Guillemin na temat formacji seminaryjnej, podkreślając niektóre aspekty tego etapu formacji: potrzebę głębokich podstaw teologicznych, pomoc w osiągnięciu dojrzałości ludzkiej, komunię z Kościołem i otwarcie się na dar życia.

Spoglądając na Maryję, Matkę Boga, „błogosławioną, która uwierzyła” (Łk 1,45), dziękujmy Bogu za tak wiele łask.

   
Views: 4 277