Dziękczynna pielgrzymka za beatyfikację błogosławionej siostry Marty Wieckiej w Śniatyniu

[Prowincja Krakowska / Odessa-Ukraina] W dniach 26-27 maja 2018 r. w Sniatynie na Ukrainie odbyła się IX pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej do grobu błogosławionej s. Marty Wieckiej. Uroczystość była połączona z dziękczynieniem za dar 10 rocznicy beatyfikacji s. Marty Wieckiej i zgromadziła pielgrzymów z całej Ukrainy, a także z Polski, Słowacji, Włoch, Rumunii i innych państw.

Wyrażamy Bogu wdzięczność za to spotkanie, które jeszcze bardziej nas zjednoczyło. Wspólna modlitwa, Uroczysta Eucharystia, wieczorna adoracja, warsztaty, rozważanie słów Ojca Świętego skierowane do członków Rodziny Wincentyńskiej podczas  zorganizowanej sesji w Rzymie, niespodziewane spotkania, niekończoncze się rozmowy i dzielenie się doświadczeniem służby drugiemu człowiekowi – to tylko niektóre punkty programu, które ubogaciły każdego z nas. Jednak dla wielu pielgrzymów najważniejszym miejscem stał się grób Mateczki. To właśnie do niej przybyli, by zanosić przez jej wstawiennictwo do Wszechmogącego Boga swoje intencje, nieraz trudne i, po ludzku biorąc, bez wyjścia.

Byli tacy, którzy oprócz własnych próśb, przynosili intencje tych, którzy nie mogli przybyć osobiście. Ciekawym zjawiskiem był moment, gdy po dłuższej i skupionej modlitwie, kobieta przy grobie zadzwoniła do kogoś i powiedziała: „ Jestem przy grobie bł. s. Marty – powiedz jej osobiście” i, nie rozłączając się, wyciągnęła rękę z telefonem w stronę grobu. Wiara nie zna granic i nie ma przeszkód. Nie zabrakło również podziękowań za otrzymane łaski i uzdrowienia.

Wzruszającym momentem było ogłoszenie przez abp lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego kościoła parafialnego Sanktuarium bł. s. Marty Wieckiej a także poświęcenie pamiątkowej tablicy, która została umieszczona na sniatyńskim szpitalu – miejscu, gdzie służyła i oddała życie za bliźniego s. Marta.

Na zakończenie ks. Jan Trzop, wice wizytator Księży Misjonarzy na Ukrainie, podkreślil, że te spotkania są iskrą, która ma nas rozpalać, aby codziennie wybierać dobro i o to dobro  walczyć.

Błogosławiona siostro Marto – módl się za nami.

s. Maria, Odessa-Ukraina

Views: 4 872