Wspólnota Św. Idziego i Dom Św. Ludwiki, “Szkoła Pokoju”

San Salvario 14[Prowincja San Vincenzo – Włochy] Turyn, San Salvario – Dnia 6 lutego 2016 r. w Turynie, w wigilię 48. rocznicy założenia Wspólnoty Św. Idziego, we współpracy z Siostrami Miłosierdzia z San Salvario została otwarta nowa “Szkoła Pokoju”.

W Domu Św. Ludwiki przy Via Nizza 24, dzięki posłudze wolontariuszy ze Wspólnoty Św. Idziego, w każdą sobotę przyjmowane będą dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, aby brać udział w zajęciach pozaszkolnych, w grach i zabawach oraz korzystać z pomocy w nauce.

San Salvario 16Na stronie internetowej Wspólnoty Św. Idziego możemy przeczytać: „Ryzyko może być różne: ryzyko dewiacji, społecznego wykluczenia, niepowodzenia i odrzucenia, ryzyko analfabetyzmu, wczesnego opuszczenia rodziny lub przez rodzinę. Zranienia związane ze społecznym i rodzinnym kontekstem życia dziecka najczęściej nie pomagają mu w przezwyciężeniu tych trudnych sytuacji bez poważnego uszczerbku. I to właśnie w tym momencie potrzeba stanięcia blisko dziecka, co jest zadaniem naszej Szkoły Pokoju, polegającym na silnym i lojalnym wsparciu jego rozwoju… Szkoła Pokoju, całkowicie darmowa, uznana za środowisko przyjazne dziecku, pomaga rodzinie w wypełnianiu jej zadań, proponując otwarty na innych model edukacji…. Szacunek dla każdego, zwłaszcza dla człowieka w potrzebie, jest jedną z wartości przekazywanych młodym ludziom przez szkołę…. Szkoły Pokoju przyjmują dzieci różnych narodowości i grup etnicznych, włączając w to dzieci Cygańskie i Sinti.”    

San Salvario 17Dom Św. Ludwiki oferuje wygodne pomieszczenia, troskliwą opiekę oraz udział w posłudze i zaopatrzeniu w potrzebne rzeczy dzieci i ich opiekunów.

Siostry Miłosierdzia i Wspólnota Św. Idziego współpracują w Turynie od zawsze. Dzięki otwarciu Domu jako wspólnego dzieła, serca otwierają się na nowe marzenia [ang. dream], marzenia, od których Zgromadzenie i Wspólnota są przecież specjalistami [DREAM to nazwa jednego ze wspólnie prowadzonych projektów – przyp. Tłum.].

S. Cristina Conti SM
Turyn, San Salvario

[zdjęcia: facebook.com/Casa-Santa-Luisa-il-24-Torino]

Views: 6 858