Zgromadzenie w służbie Kościołowi – Siostry Miłosierdzia

[Dom Macierzysty – Paryż] Od samego początku Zgromadzenie było uważne na wezwania Kościoła. Było tak w XVII w., gdy powstawały pierwsze placówki, jest tak również w dzisiejszych czasach, w których Zgromadzenie dotarło do Tanzanii, Burkina Faso, Republiki Afryki Środkowej – zawsze w odpowiedzi na zaproszenie miejscowych biskupów.

Św. Wincenty i św. Ludwika pragnęli, aby Siostry Miłosierdzia były „Córkami Kościoła” i „Córkami Parafii”. Dokądkolwiek Siostry były posyłane, pracowały w służbie Kościołowi lokalnemu, „aby sprawić Bogu przyjemność”.

Pod koniec XIX w. Zgromadzenie, wezwane przez papieża Leona XIII, zaangażowało się w dzieła prowadzone w Domu Świętej Marty na Watykanie.  Z biegiem lat rodzaj posługi zmieniał się: opieka nad chorymi, przyjmowanie pielgrzymów, stołówka dla personelu, przychodnia…. W ten sposób Siostry aż do dnia dzisiejszego zajmują się Domus Sanctae Marthae.

Podczas Konklawe w roku 2005 oraz podczas tego, które miało miejsce w ubiegłym miesiącu, Siostry miały swój udział w przygotowaniu Domu na to szczególne wydarzenie. Mogły też modlić się razem z Kardynałami, przyjąć nowego Ojca Świętego z radością i wiarą oraz otrzymać Jego błogosławieństwo. Obecność Zgromadzenia w Domu Świętej Marty jest wyrazem jego wierności Kościołowi i posłuszeństwa Papieżowi.

 

Views: 6 931